Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

wto, 7 sty 2020, 16:21:19

PSZOK - REGULAMIN, DOKUMENTY DO POBRANIA, OGŁOSZENIA, INFORMACJE

Zapraszamy do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w poniedziałek od godziny 7:00 do 11:00, wtorek 11:00-19:00  oraz w każdy piątek w godzinach od 07:00 do 15:00.

wto, 7 sty 2020, 16:26:15

PSZOK CZYNNY OD 15 PAŹDZIERNIKA

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że od dnia 15 października  2019 r. będzie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej (na terenie ZGK)

czw, 22 kwi 2021, 12:35:23

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY ORAZ ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady elektryczne i elektroniczne są przyjmowane tylko i wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie Dolnej.

wto, 7 sty 2020, 18:25:01

WYCIECZKA NA LUBOGOSZCZ

W dniu 11 września dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. "Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej"

wto, 7 sty 2020, 16:09:04

PRELEKCJE NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW

Odpady od dawna są obecne w otoczeniu człowieka. Wciąż wzrastająca ich liczba negatywnie wpływa na środowisko naturalne, stąd ważne jest abyśmy potrafili nimi właściwie gospodarować. 
 
wto, 7 sty 2020, 16:05:13

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PSZOK

Pod koniec kwietnia zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie Dolnej przy ulicy Krakowskiej, którego koszt wyniósł 339 159,19zł.

wto, 7 sty 2020, 10:38:34

JAK WIDZĄ DZIECI SEGREGACJĘ ŚMIECI

Urząd Miasta Mszana Dolna organizuje konkurs plastyczny na temat: „Jak widzą dzieci segregację śmieci”.

wto, 7 sty 2020, 10:30:03

PSZOK TO NIE ''WYSYPISKO''

W związku z obowiązkiem jaki nakłada Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) art. 3 ust. 2 pkt 6,o obowiązku tworzenia przez gminy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u)

wto, 7 sty 2020, 10:25:29

PSZOK - I ETAP PRAC ZAKOŃCZONY

Pierwszy etap prac przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zakończony. Od niespełna miesiąca trwa budowa PSZOK na działce nr ew. 10078/1 przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej.
wto, 7 sty 2020, 10:20:22

PSZOK - BUDOWA ROZPOCZĘTA

W miesiącu marcu rozpoczęła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  na  części działki nr ew. 10078/1 przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej.

wto, 7 sty 2020, 16:35:37

W MSZANIE DOLNEJ WYBUDOWANY ZOSTANIE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W grudniu 2017 roku Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej". 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok