Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

pon, 12 sie 2019, 13:27:33

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
wto, 9 lip 2019, 11:04:12

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO, wkrótce w Mszanie Dolnej wybudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

pią, 14 cze 2019, 11:16:54

WYMIANA KOTŁÓW

Informacje w sprawie dofinansowania do wymiany kotłów udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 201 (II piętro), telefonicznie, pod numerem (18) 33 10 622 wew. 218 lub przez e-mail: ekomd@mszana-dolna.pl . 

pią, 7 cze 2019, 19:14:51

USUWAMY AZBEST

Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5- Ochrona Środowiska, Działanie 5.2- Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

pią, 7 cze 2019, 18:58:37

GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 203 (II piętro), telefonicznie, pod numerem  (18) 3310622 wew. 216 lub poprzez e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJACEJ OD SIERPNIA 2019r.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW od lipca do grudnia 2019 roku na terenie MIATSA MSZANA DOLNA

POBIERZ WERSJĘ pdf

pią, 7 cze 2019, 18:47:19

PONE - PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

W ramach ww. projektu zainstalowano dodatkowo 25 kotłowni gazowych na terenie miasta Mszana Dolna. Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

pią, 7 cze 2019, 18:29:19

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ ORAZ GMINACH PARTNERSKICH

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy KIK/50 został zamknięty. W jego ramach zamontowanych zostało 3.909 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej.

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne