Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Program "Czyste powietrze"

 Ruszył Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program w zmienionej wersji ma przyspieszyć i ułatwić ubieganie się o dofinansowanie na wymianę starych kotłów węglowych i termomodernizację jednorodzinnych budynków. Z dniem 15.05.2020 w godzinach popołudniowych pojawiła się nowa wersja wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.
 
Aktualne dokumenty i obowiązujący formularz dostępny jest na stronie WFOŚiGW po zarejestrowaniu się na Portalu Beneficjenta:
 
Obecny nabór dotyczy Beneficjentów kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do podwyższonego poziomu dofinansowania wymaga niezbędnych zmian legislacyjnych i zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
 
W związku z artykułem na portalu tv28, wyjaśniamy, iż Urząd Miasta Mszana Dolna nigdy nie zatrudniał osoby na stanowisku ekodoradcy. Wyszkoleni ekodoradcy zostali zatrudnieni w 55 gminach w ramach projektu LIFE, którego Miasto Mszana Dolna nie jest beneficjentem (do projektu LIFE przystąpił Urząd Gminy Mszana Dolna). Ekodoradcy   wymienieni na cytowanych w artykule stronach są oznaczeni logotypem projektu LIFE. Miasto Mszana Dolna zgodnie z Uchwałą XVII/129/2019 Rady Miejskiej z dnia 02.12.2019 r. wyraziło wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim”, polegającego na uzyskaniu z programu Elena realizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny grantu na przeszkolenie i zatrudnienie specjalistów ds. efektywności energetycznej i OZE.
 
Dodatkowo przypominamy, iż Miasto realizuje projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020”,gdzie mieszkańcy mogą wnioskować o wymianę starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek czy biomasę. W związku z tym działaniem pracownik w Urzędzie Miasta pomaga mieszkańcom w wypełnianiu wniosków i nadzoruje realizację w/wym programu wraz z jego rozliczeniem. Udziela także informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” i pomaga w wypełnieniu wniosku.
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2020-05-18/program-czyste-powietrze.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2020-05-18/program-czyste-powietrze.html