Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 
„Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej”
 
Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej” realizowana jest w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 746 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 14 900 000,00 zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 
Celem przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku jest szeroko rozumiany rozwój kultury w Mszanie Dolnej i okolicach, poprzez zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej. W najbliższej okolicy problemem jest niska dostępność do oferty kulturalnej oraz brak zasobów lokalowych oraz zaplecza technicznego.
Projekt zakłada poprawienie warunków lokalowych, jak i umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty kulturalnej, a także zminimalizowanie negatywnego wpływu projektu na środowisko naturalne. Panujący stan epidemii ograniczył działalność instytucji kulturalnych. Uniemożliwił korzystanie z kultury odgrywającej niezwykle istotną rolę zarówno dla osób zatrudnionych w tym obszarze, jak i jej odbiorców, dla których stanowi spoiwo życia społecznego. Zmodernizowany budynek wraz z parkingiem umożliwi dostęp do oferty kulturalnej całej społeczności lokalnej Mszany Dolnej i okolic we wszystkich grupach wiekowych, a przede wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami, co obecnie jest nieosiągalne. 
W najbliższej okolicy Mszany Dolnej brak jest obiektów realizujących zadania w zakresie kultury. Najbliższe tego typu instytucje posiadają swoje siedziby w odległości ok. 30 km od Mszany Dolnej. Rozbudowę i przebudowę przedmiotowego obiektu z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich rozpoczęto projektem budowlanym w 2017 roku. W latach 2018-2019 wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku, a także zamontowano nową zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwolą na zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie użytkowania budynku. Efektem inwestycji będzie budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 2121,44m2.
Planuje się również urządzenie ogólnodostępnego parkingu na ok. 70 miejsc postojowych. Parking będzie dostępny nie tylko dla użytkowników budynku Ośrodka Kultury, ale także dla odwiedzjących miejscowość.  
Budynek będzie spełniał normy ekoprojektu. W budynku zaplanowano kotłownię opalaną gazem ziemnym i przewidziano montaż 10 sztuk kolektorów słonecznych (odnawialne źródło energii). Projekt obejmuje także termomodernizację budynku. 
 
18 maja 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowała przez firmę: Wojciech König Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM z siedzibą w Spytkowicach 195 (34-745).  Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

 


Podobne artykuły

wto, 9 lis 2021, 14:15:43

MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA - MIRS

MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA – MIRS

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2022-06-14/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2022-06-14/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych.html