Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej

Miasto Mszana Dolna zakończyło realizację zadania
 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna"  realizowanego w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1.22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, zakończyło realizację zadania.
W dniu 27 listopada 2023 r. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót budowlanych. Ostatecznego odbioru dokonano 04 grudnia 2023 r.
Cel projektu został osiągnięty. Powstały trzy wyniesione przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej, zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze publicznej. Została poprawiona widoczność pieszych oraz wymuszone zmniejszenie prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych.
Efektem realizacji zadania jest znacząca poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi, wyeliminowanie ryzyka powstania wypadków i kolizji z udziałem pieszych.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 56 627,00 zł.


 

 
Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z Wykonawcą  
 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna"  realizowanego w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1.22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, podpisało w dniu 27.09.2023 r. umowę na wykonanie zadania pn. Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna.
Wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą jest:
 
Firma Handlowo-Usługowa „Greg” Grzegorz Skolarus 
ul. Zakopiańska 44
34-730 Mszana Dolna
 
Przystąpiono do realizacji projektu. 

Miasto Mszana Dolna ogłasza zapytanie ofertowe
 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna"  realizowanego w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1.22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T ogłosiło w dniu 03.08.2023 r. zapytanie ofertowe o cenę robót budowlanych pn.: Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna.
 
Dokumenty dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej:
 
 
Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
 
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Miasto Mszana Dolna projektu pn.:
 
„Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:
  • specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
  • elektronicznego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju
Więcej informacji na temat funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można znaleźć na stronie:  https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
 

 
Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej
 
Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Marka w miejscowości Mszana Dolna"  otrzymał dofinansowanie w kwocie 56 627,00 zł w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1.22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. W dniu 06.03.2023 r. została podpisana umowa ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucją Pośredniczącą.
 
Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest wyniesienie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze publicznej. Celem realizacji projektu jest poprawa widoczności pieszych oraz wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych.
  
Planowane efekty.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie znacząca poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstania wypadków i kolizji z udziałem pieszych, co znacznie zmniejszy zagrożenie utraty życia i zdrowia pieszych użytkowników drogi.
 
 
Wartość Projektu.
Koszty całkowite: 66 620,00 zł
Koszty kwalifikowane: 66 620,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 56 627,00 zł
Wkład własny: 9 993,00 zł
 
Projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 roku.
 

AKTUALNOŚCI

pon, 10 cze 2024, 10:00:40

UWAGA - UTRUDNIENIA W URZĘDZIE

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zaplanowanym remontem i budową windy w Urzędzie Miasta w najbliższym czasie pojawią się utrudnienia, które ograniczą dostępność do wybranych wydziałów na terenie budynku.

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/bezpieczny-pieszy-doposazenie-przejsc-dla-pieszych-i-doposazenie-szkol-w-zakresie-edukacji-komunikacyjnej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstPreviousNextLastUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/bezpieczny-pieszy-doposazenie-przejsc-dla-pieszych-i-doposazenie-szkol-w-zakresie-edukacji-komunikacyjnej.html