Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki

 
Ulotka informacyjna - pobierz

Nowe elementy na ścieżce rowerowej

 
Choć w tym momencie trudno określić, kiedy będzie można w pełni korzystać z tej infrastruktury, to też dobry czas, by uzupełnić ścieżkę rowerową o nowe elementy. W trzech miejscach pojawiły się dodatkowe kosze, ławki oraz stojaki na rowery. Tę małą architekturę rekreacyjną udało się zakupić za powstałe oszczędności poprzetargowe. Wszystko z myślą o użytkownikach, by na pełnej długości trasy była możliwość na odpoczynek i chwilę relaksu. Korzystając z możliwości jakie daje nam ścieżka rowerowa – wytyczona z dala od ruchu komunikacyjnego wzdłuż Mszanki – pamiętajmy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w czasie zagrożenia. Obowiązkowe maseczki w miejscach publicznych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.  

Dodatkowe ograniczenia na nieprzepisowe przejazdy

Na ścieżce rowerowej zostały zamontowane dodatkowe słupki ograniczające niekontrolowane przejazdy większych pojazdów. W newralgicznych miejscach, tam gdzie może dochodzić do takich sytuacji zamontowane możemy spotkać nawet dwa słupki w bliskiej odległości. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób ograniczy to przeróżne „rajdy” zagrażające bezpieczeństwu korzystającym ze ścieżki. 


Ścieżka rowerowa w Mszanie Dolnej

W Mszanie Dolnej możemy pochwalić się nową inwestycją rekreacyjną.  Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki”.  Całkowita długość ścieżki rowerowej od  punktu startu przy plaży do oczyszczalni i z powrotem wynosi 4 400 m. Na początku przy istniejącej plaży została zamontowana lampa zasilana słońcem, ławostoły i stojaki na rowery. Również taki sam zestaw został zainstalowany w okolicach ujścia rzeki Mszanki do Raby. 
 

Za realizację zadania odpowiadała firma F.H.U. ”Kośmider” z Rabki Zdroju.


Pierwsze testy na ścieżce rowerowej

Do przetestowania ścieżki rowerowej po odbiorze technicznym zostali poproszeni uczniowie szkół miejskich. 19 grudnia, wczesnym popołudniem z każdej ze szkół pojawiła się grupka rowerzystów. Zostali przywitani przez Panią Burmistrz Annę Pękałę, która podkreśliła, że są pierwszymi, którzy oficjalnie przetestują nową inwestycję rekreacyjną. Ale żeby nie było za łatwo, zostali zaproszeni do udziału w konkursie sprawnościowym, gdzie liczyła się nie tyle szybkość co opanowanie swojego jednoślada w jeździe między słupkami. Za każde potknięcie odejmowana była sekunda, więc slalom wymagał dużej koncentracji. Przy nietypowej jak na grudzień pogodzie – 15 stopni i świadomości, że już za chwilę wolne od szkoły cała grupa przejechała jeszcze całą długość trasy, do pętli u ujścia Mszanki do Raby. Na mecie przy plaży czekała niespodzianka, wszyscy testujący ścieżkę rowerową otrzymali sportowe upominki. 
Jeśli tylko dalej pozwoli nam na to pogoda, serdecznie zachęcamy do sprawdzenia ścieżki rowerowej. Nawet w czasie świątecznego odpoczynku to nawet wskazane…

Dziękujemy za pomoc w organizacji nauczycielom wychowania fizycznego: Panu Bogusławowi Kaczmarczykowi i Grzegorzowi Szynalikowi. 


Trwają prace na ścieżce rowerowej

Łaskawa jesienna aura pozwala jeszcze wykonawcy – firmie F.H.U. „Kośmider” z Rabki realizować zaplanowane prace w terenie. Już teraz pokonując trasę od mostu na rzece Mszanka na wysokości ul. Krakowska aż w górę rzeki można  obejrzeć zarys wytyczonej ścieżki. Na tym odcinku wylany jest już asfalt – można pokonać asfaltową nawierzchnią odcinek ok. 600 m. Całkowita długość od startu przy plaży do oczyszczalni i z powrotem wynosi 4 400 m. Na początku przy istniejącej plaży zostanie zamontowana lampa zasilana słońcem, ławostoły i stojaki na rowery. Również taki sam zestaw zostanie zainstalowany w okolicach ujścia rzeki Mszanki do Raby. Również przy ul. Tolińskiego pracuje ekipa z ciężkim sprzętem. 


Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki

Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 (RPO WM).
 
1. Cel projektu.
 
Głównym celem realizacji projektu jest wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki w miejscowości Mszana Dolna, co doprowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia udziału ruchu rowerowego na terenie Miasta, a także dodatkowo zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo i większego wykorzystania zasobów przyrodniczych.
 
2. Planowane efekty.
 
Głównym efektem realizacji projektu jest wybudowanie infrastruktury rowerowej o łącznej długości : 2,236 km
 
Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerze w Mieście Mszana Dolna. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziałem rowerzystów oraz pojazdów mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrożenie ryzyko utraty życia i zdrowia przez osoby poruszające się po tej trasie na rowerze.
 
2. Wartość projektu z umowy o dofinansowanie
 
Koszty całkowite: 1 256 606,51 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 256 606,51 zł
Wartość dofinansowania: 1 068 115,53 zł
Wkład własny: 188 490,98 zł
 

Umowa na ścieżki rowerowe z Wykonawcą podpisana

W dniu 16 października Burmistrz Miasta Anna Pękała oraz Stanisław Kośmider przedstawiciel firmy F.H.U. ”Kośmider” z Rabki Zdroju podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki”. Prace budowlane wg założonego planu rozpoczną się już w tym tygodniu.

 
 
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2022-01-07/budowa-sciezki-rowerowej-wzdluz-rzeki-mszanki.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2022-01-07/budowa-sciezki-rowerowej-wzdluz-rzeki-mszanki.html