Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

 
Inwestycja pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej” otrzymała dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029. 
„MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.
Podstawą prawną Programu jest art. 62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opracował i realizuje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola i żłobka na działce ew. nr 4257/7 w Mszanie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu działki. Zakres inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze, budowę jednokondygnacyjnego budynku przedszkola i żłobka z patio wraz z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem, w tym: instalacjami m.in. wod-kan, ppoż, elektrycznymi, c.o., wentylacji, wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowego, gazowego, elektroenergetycznego od istniejących sieci zlokalizowanych na działkach sąsiednich, budowa infrastruktury technicznej. W budynku znajdować się będą wydzielone pomieszczenia dla żłobka. Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji przewiduje zapewnienie pełnego zaplecza, w tym: szatnie, łazienki, kuchnie, zmywalnie, pomieszczenia magazynowe, biurowe, porządkowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Budynek będzie dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 
Zadanie skierowane jest do dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z programu z pewnością skorzystają rodzice i opiekunowie dzieci.
Celem zadania jest utworzenie 26 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
 
Planowane efekty zadania: utworzenie 26 nowych miejsc opieki w żłobku
 
Wartość zadania polegającego na utworzeniu 26 nowych miejsc opieki w żłobku:
Koszty całkowite: 4 996 968,26 zł 
Wartość dofinansowania środkami z KPO: 932 412,00 zł
Wartość dofinansowania środkami z budżetu państwa: 125 801,03 zł
Wkład własny stanowiący środki własne i pochodzące z innych źródeł: 3 938 755,23 zł
 
Wartość dofinansowania funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku w okresie 36 miesięcy: 782 496,00 zł
 
#FunduszeEuropejskie       #NextGenerationEU 

AKTUALNOŚCI

pon, 10 cze 2024, 10:00:40

UWAGA - UTRUDNIENIA W URZĘDZIE

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zaplanowanym remontem i budową windy w Urzędzie Miasta w najbliższym czasie pojawią się utrudnienia, które ograniczą dostępność do wybranych wydziałów na terenie budynku.

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/dofinansowanie-zlobka-z-programu-maluch-2022-2029.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstPreviousNextLastUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/dofinansowanie-zlobka-z-programu-maluch-2022-2029.html