Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

76 Sesja Rady - czas podsumowań i podziękowań

We wtorek, podczas 76 Sesji Rady Miejskiej, pod koniec krótkich obrad Przewodniczący Rady Michał Liszka wykorzystał moment, by podsumować i podziękować Radnym Miejskim za mijającą VIII kadencję Rady.

Wcześniej jednak przygotowaną prezentację przedstawił Zastępca Burmistrza Michał Grzeszczuk, który wybrał najważniejsze zakończone inwestycje na terenie miasta m.in. budowę nowego MOK-u czyli Centrum Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich, budowę nowego budynku Miejskiej Biblioteki czy modernizację stadionu miejskiego. Z wielu udanych i ważnych dla mieszkańców działań wymienił również na remont ulicy Leśnej, przebudowę ul. Krasińskiego czy oddanie do użytku ścieżki rowerowej. Nakreślił również rozpoczęte działania, które przyszłościowo przyniosą korzyść miastu, tj. budowę nowego przedszkola, kładki pieszo-rowerowej nad Mszanką, czy modernizację Parku Miejskiego. Podsumował również środki pozyskane w kadencji 2018-2024, to 48 515 001, 42 zł co stanowi 18,55 % wydatków budżetowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że była to bardzo trudna kadencja, gdyż wiele zewnętrznych elementów zaważyło na podejmowanych decyzjach, mamy za sobą doświadczenia Covid-19 czy wybuch wojny w Ukrainie. Były to trudności, z którymi Rada Miejska musiała się zmierzyć. Przewodniczący Rady słowa podziękowania skierował do Pani Burmistrz Anny Pękały, gdyż udało się zrealizować wiele inwestycji, pomimo trudności i mało sprzyjających warunków - udało się stworzyć wiele wielkich rzeczy. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że kolejna Burmistrz i nowi Radni będą mieli podstawę, by kontynuować te działania i rozwijać nasze miasto.

Przewodniczący Rady Michał Liszka podziękował również swojemu poprzednikowi: Januszowi Matodze, wcześniejszemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Janinie Flig, wcześniej Wiceprzewodniczącej. Słowa uznania za pracę i zaangażowanie skierował do wszystkich Radnych, to wielka praca i obciążenie dla każdego z osobna. Podziękował za pracę w komisjach i pełnienie funkcji Przewodniczących Komisji. To również podziękowanie dla wszystkich pracowników Urzędu, którzy pomagali budować „zaplecze działań”, a w szczególności Pani Skarbnik Bernadecie Ziemianin, Pani Sekretarz Ewie Poray Zbrożek, wcześniejszemu Sekretarzowi Antoniemu Rogowi oraz Zastępcy Burmistrza Michałowi Grzeszczukowi.

Szczególne podziękowania skierowane zostały dla Radnych, którzy przeszli do nowej Rady, są to Radna Agnieszka Sasal i Radny Stanisław Antosz. Przygotowane zostały także specjalne podziękowania dla Radnych, którzy pełnili swoją funkcję najdłużej: Jan Szynalik (pięć kadencji)  i Bogdan Surówka (trzy kadencje). Również trzy kadencje jako Radny ma za sobą Jacek Wardyński, natomiast czwartą kadencję rozpoczęli Agnieszka Sasal i Staniław Antosz.

W imieniu całej Rady Przewodniczący Rady Michał Liszka podziękował Burmistrz Miasta za wszystkie osiągnięcia i pracę na rzecz miasta. Burmistrz Miasta Anna Pękała przypomniała, że było to pięć i pół roku samorządowego życia, za które dziękuje Radnym. Możliwość współpracy, wspólne decyzje i tworzenie razem działań to najważniejsze jej zdaniem doświadczenia kadencji. Burmistrz dziękowała także za brak zgody, ale jak przyznała, na tym polega demokracja – były emocje, ale też nauka pokory. Co więcej - Burmistrz przypomniała, że zrealizowała wszystkie obietnice wyborcze oraz wypełniła obietnicę kontynuacji zamierzeń swojego poprzednika, czyli rozpoczęte działania przez Burmistrza Józefa Kowalczyka. To satysfakcja, która procentuje dla mieszańców miasta, gdyż oni powinni być w tym wszystkim najważniejsi. Burmistrz podziękowała zarówno obecnym Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącej Rady oraz wcześniejszym pełniącym te funkcje, złożyła również gratulacje Radnym, którzy będą kontynuować pracę na rzecz miasta w nowej kadencji

Na zakończenie, Przewodniczący podsumował, iż Rada, która podejmuje dyskusje, która tworzy dialog, pokazuje rozwiązania, ma pomysły i wnosi coś do Rady - wspólnie buduje miasto wnosząc i tworząc nowe poglądy i nowe spojrzenia. Taka właśnie była ta kadencja – mocne osobowości, które mogły tworzyć nowe rzeczy.

Każdy Radny otrzymał pamiątkowe podziękowania – rewers medalu przedstawiający najstarszy wizerunek tarczy herbowej. Medal został wybity na okoliczność ogłoszenia Patrona Św. Michała Archanioła nad naszym miastem w 2010 roku.

 

 


Podobne artykuły

pon, 20 maj 2024, 16:54:14

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY - MIASTA MSZANA DOLNA ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2023”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

śro, 22 maj 2024, 17:02:00

II ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Sasal zwołuje II zwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 maja (wtorek) o godz. 14:00 na sali narad w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

pon, 20 maj 2024, 09:22:14

FUNDACJA SZTETL ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z WARSZAWSKĄ AKTORKĄ, ALINĄ ŚWIDOWSKĄ

Fundacja Sztetl Mszana Dolna w ramach trzeciej edycji „Opowieść o przedwojennej, dwukulturowej Mszanie Dolnej” zaprasza na niezwykłe spotkanie z warszawską aktorką, Aliną Świdowską, córką Adiny Blady-Szwajger, legendarnej lekarki z getta warszawskiego.

pią, 24 maj 2024, 14:46:37

SPACER HISTORYCZNY W GMINIE NIEDŹWIEDŹ

Serdecznie zapraszamy na spacer historyczny, który odbędzie się w sobotę, 25 maja 2024 roku o godzinie 15:00 na Rynku w Niedźwiedziu. Tematem przewodnim będzie „Życie gospodarcze gminy Niedźwiedź na przełomie XIX i XX w.”

pią, 24 maj 2024, 08:12:27

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ INFORMUJE

Szanowni Mieszkańcy, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta na okres 3 lat.

 

pią, 24 maj 2024, 06:27:49

KOŁO TERENOWE PTTK ZAPRASZA NA TURBACZYK

Koło Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej zaprasza na drugą górę w ramach akcji „Spotkania w górach”. Według planu jubileuszowej, XX edycji spotkań wyjście zaplanowane jest w najbliższą niedzielę, 26 maja na Turbaczyk (1078 m npm).

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-04-24/76-sesja-rady-czas-podsumowan-i-podziekowan.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-04-24/76-sesja-rady-czas-podsumowan-i-podziekowan.html