Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w km od 0+001,75 do km 0+261,50 w miejscowości Mszana Dolna, powiat limanowski.”

 
 
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w km od 0+001,75 do km 0+261,50 w miejscowości Mszana Dolna, powiat limanowski” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 414 855,00 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Mszanie Dolnej. Realizacja inwestycji wpłynie także na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, a także przyczyni się do poprawy poziomu życia obywateli.
29 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą zadania. Inwestycja zostanie zrealizowała przez Konsorcjum firm: PROFEXIM Sp. j. H. J. Duda, ul. Chodkiewicza 9/4, 31-532, Kraków i BILDEX Dariusz Duda, Łostówka 310, 34-730 Mszana Dolna.  W ramach zadania planuje się roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia oraz roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i zjazdów, uzupełnienie poboczy oraz roboty wykończeniowe. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15.11.2024 r.


________________________________________________________________________
 
 
„Przebudowa drogi gminnej 340573K w km od 0+390,00 do km 0+846,00 w miejscowości Mszana Dolna, powiat limanowski.”
  
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej 340573K w km od 0+390,00 do km 0+846,00 w miejscowości Mszana Dolna, powiat limanowski” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 038 106,00 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 340573K – ul. Leśnej w Mszanie Dolnej. Realizacja inwestycji wpłynie także na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, a także przyczyni się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
20 października 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą zadania. Inwestycja zostanie zrealizowała przez Konsorcjum firm: PROFEXIM Sp. j. H. J. Duda, ul. Chodkiewicza 9/4, 31-532, Kraków i BILDEX Dariusz Duda, Łostówka 310, 34-730 Mszana Dolna.  W ramach zadania planuje się roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia, przebudowę linii elektroenergetycznej oraz roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika oraz urządzenia terenów zielonych. W zakresie podpisanej umowy z Wykonawcą zostanie także wykonana przebudowa wodociągu. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 30 czerwca 2023 r. 

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340580K na odcinku I w km 0+226,50 do km 0+338,00, na odcinku II - w km 0+382,20 do km 0+498,60 w miejscowości Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski.” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 287 273,00 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 340580K – ul. L. Mroza w Mszanie Dolnej. Realizacja inwestycji wpłynie także na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych i przyczyni się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
21 października 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowała przez Firmę HYDROTECH-PLUS Karola Urbaniak z siedzibą w Pisarzowej 605, 34-654 Męcina.  

W ramach zadania planuje się roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia, zabezpieczenie istniejących w drodze sieci oraz roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, poboczy gruntowych, zjazdów i trenów zielonych. W zakresie podpisanej umowy z Wykonawcą zostanie wykonana również kanalizacja sanitarna i przebudowany gazociąg. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 


Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340571K w km od 0+004,60 do km 0+209,75 w miejscowości Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski” zrealizowana została w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 460 539,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 935 980,42 zł. 
 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 340571K – ul. Zygmunta Krasińskiego w Mszanie Dolnej. Realizacja inwestycji wpłynie także na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych i przyczyni się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
21 lipca 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Inwestycja została zrealizowała przez Firmę Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Nowym Targu 34-400 przy ul. Szaflarskiej 102.  W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia, zabezpieczenie istniejących w drodze sieci oraz roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów i trenów zielonych. Zostały również przebudowane sieci: energetyczna i oświetleniowa, telekomunikacyjna i wodociągowa, kolidujące z planowaną przebudową drogi. Inwestycję zakończono 29 listopada 2021 rok. 

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-07-27/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-07-27/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html