Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340580K na odcinku I w km 0+226,50 do km 0+338,00, na odcinku II - w km 0+382,20 do km 0+498,60 w miejscowości Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski.” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 291 856,00 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 340580K – ul. L. Mroza w Mszanie Dolnej. Realizacja inwestycji wpłynie także na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych i przyczyni się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
21 października 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowała przez Firmę HYDROTECH-PLUS Karola Urbaniak z siedzibą w Pisarzowej 605, 34-654 Męcina.  

W ramach zadania planuje się roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia, zabezpieczenie istniejących w drodze sieci oraz roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, poboczy gruntowych, zjazdów i trenów zielonych. W zakresie podpisanej umowy z Wykonawcą zostanie wykonana również kanalizacja sanitarna i przebudowany gazociąg. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 


Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340571K w km 0+004,60 do km 0+209,75 w miejscowości Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 605 514,00 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 340571K – ul. Zygmunta Krasińskiego w Mszanie Dolnej. Realizacja inwestycji wpłynie także na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych i przyczyni się do poprawy poziomu życia obywateli.

21 lipca 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Inwestycja zostanie zrealizowała przez Firmę Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Nowym Targu 34-400 przy ul. Szaflarskiej 102.  W ramach zadania planuje się roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia, zabezpieczenie istniejących w drodze sieci oraz roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów i trenów zielonych. Zostaną również przebudowane sieci: energetyczna i oświetleniowa, telekomunikacyjna i wodociągowa, kolidujące z planowaną przebudową drogi. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się na 21 października 2021 rok.

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-07-27/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2021-07-27/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html