Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Miasto Mszana Dolna w projekcie "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna"

Miasto Mszana Dolna, jako Beneficjent projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, po podpisaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego jako Instytucją Zarządzającą RPO WM, o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przygotowuje przetarg na realizację projektu.

Wartość projektu to 936315,79 zł, wartość dofinansowania 692224,94 zł (75% kosztów kwalifikowanych), a wkład własny to 244090,85 zł.

Projekt zostanie zrealizowany do końca roku 2022.

AKTUALNOŚCI

wto, 7 gru 2021, 14:13:36

UWAGA, ZMIANA W ODBIORACH ŚMIECI

Szanowni Mieszkańcy, ze względu na sytuacje epidemiologiczną wprowadza się zmiany w harmonogramie odbioru śmieci

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/miasto-mszana-dolna-w-projekcie-wdrozenie-e-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/miasto-mszana-dolna-w-projekcie-wdrozenie-e-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-miasta-mszana-dolna.html