Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Jak widzą dzieci segregację śmieci

Urząd Miasta Mszana Dolna organizuje konkurs plastyczny na temat: „Jak widzą dzieci segregację śmieci”.
 
 
Celem konkursu jest:
 
  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
  • promocja działań proekologicznych,
  • kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej, oraz wdrażanie zachować ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu Miasta Mszana Dolna.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
 
a) Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Miastem Mszana Dolna
b) 10 najlepszych prac przechodzi do etapu II który, przeprowadza Miasto Mszana Dolna 
 
Prace plastyczne winne być wykonane indywidualnie, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.) 
 
Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3. 
 
Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana. 
 
Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora. 
 
Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły, zawartymi na „Formularzu zgłoszeniowym”.
 
Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.
 
Formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do pracy plastycznej. 
 
Praca, która zostanie wykonana w ramach konkursu, powinna w sposób przejrzysty przedstawiać tematykę związaną z segregacją śmieci. 
 
Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
 
Pracę konkursową należy składać do 29.03.2019 r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu.
 
 
 
 
Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 06 lutego 2019 Burmistrz Miasta Mszana Dolna powołał Komisję Konkursową, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego pt. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Azbest- realne zagrożenie dla życia i Twojej rodziny” oraz  „Jak widzą dzieci segregację śmieci” został rozstrzygnięty. 
Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.
 
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla uczestników zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami-SPR.
 
WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI W URZĘDZIE MIASTA MSZANA DOLNA O CZYM UCZNIOWIE ZOSTANĄ POINFORMOWANI
 
Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców:
 
„Azbest- realne zagrożenie dla życia i Twojej rodziny”
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 1 W MSZANIE DOLNEJ:
I MIEJSCE: Zuzanna Hadaniak, Kl. V c
II MIEJSCE: Mikołaj Piecyk, Kl. V b
III MIEJSCE: Gabriela Gaweł, Kl. VI B
 
Wyróżnienie:
Aleksander Sentyrz, Kl. VI b
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 2 W MSZANIE DOLNEJ:
I MIESJCE: Aleksander Zając, Kl. IV b
II MIEJSCE: Magdalena Stachura, Kl. V a
III MIEJSCE: Izabela Szynalik, Kl. V a
 
WYRÓZNIENIE:
Ewa Franczak, Kl. V a 
 
 
 „Jak widzą dzieci segregację śmieci”
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 1 W MSZANIE DOLNEJ:
I MIEJSCE: Julia Antosz, Kl. IV b
II MIEJSCE: Lidia Kawecka, Kl. IV b
III MIEJSCE: Zuzanna Barda, Kl. V b
 
Wyróżnienie:
Jakub Płoskonka, Kl. IV c
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 2 W MSZANIE DOLNEJ:
I MIESJCE: Ula Antosz, Kl. V b
II MIEJSCE: Kacper Stróżak, Kl. IV b
III MIEJSCE: Dorota Wacławik , Kl. V c
 
WYRÓŻNIENIE:
Artur Górni, Kl. VI b
Anna Pazdur, Kl.  V c 
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
 

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/jak-widza-dzieci-segregacje-smieci.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/jak-widza-dzieci-segregacje-smieci.html