Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

PSZOK - Budowa rozpoczęta

W miesiącu marcu rozpoczęła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  na  części działki nr ew. 10078/1 przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej. Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym będą zbierane takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, elektroodpady, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
 
Powierzchnia działki objęta inwestycję wynosi 800 m2, teren ten stanowić będzie plac utwardzony o nawierzchni bitumicznej na którym zlokalizowane będą pojemniki 1,1 m3, kontenery KP7, kontener biurowy oraz wiata o powierzchni zabudowy 35 m2. Do tego dochodzi oświetlenie i ogrodzenie terenu.
 
Na realizację tej inwestycji Miasto Mszana Dolna pozyskało środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.
 
Wykonawcą inwestycji jest firma PROFEXIM Spółka Jawna H. J. Duda z Krakowa.
 
red. fot. UM


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/pszok-budowa-rozpoczeta.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/pszok-budowa-rozpoczeta.html