Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

PSZOK - I etap prac zakończony

Pierwszy etap prac przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zakończony
 
Od niespełna miesiąca trwa budowa PSZOK na działce nr ew. 10078/1 przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej.
 
Teren w okolicy Oczyszczalni Ścieków został oczyszczony i przygotowany pod prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. jego utwardzenie.
 
Zakres robót obejmuje: Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie pod warstwy konstrukcyjne, rozprowadzenie instalacji oświetlenia terenu, ułożenie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej. 
 
Następny etap to budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz wyposażenie w kontenery.


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/pszok-i-etap-prac-zakonczony.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok/2020-01-07/pszok-i-etap-prac-zakonczony.html