Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

PRZETERMINOWANE LEKI - CO Z NIMI ZROBIĆ ?

 
Uprzejmie informujemy, że w aptekach znajdujących się na ternie Miasta Mszana Dolna znajdują się specjalne pojemniki, do których nieodpłatnie i w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ochrony środowiska można wrzucać przeterminowane lekarstwa.
Można do nich wrzucać leki w postaci proszków, pastylek, drażetek, ampułek, kropli, syropów, maści, aerozoli oraz termometry. 
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta Mszana Dolna do rozsądnego pozbywania się przeterminowanych leków, właśnie poprzez wrzucanie ich do przeznaczonych do tego celu pojemników. 
 
Na terenie Miasta Mszana Dolna znajdują się apteki, w których można się pozbyć przeterminowanych leków:
  1. Apteka Mszańska ul. Jana Pawła II 4 oraz ul. Starowiejska 4 Mszana Dolna,
  2. Apteka Prywatna s. c ul. Piłsudskiego 11 Mszana Dolna
  3. Apteka M. Szerłomska i Sp. J., ul. Kolbego 14 Mszana Dolna
  4. Apteka „Krokus” ul. Orkana 13 Mszana Dolana
  5. Apteka „Zdrowe ceny” ul. Starowiejska 5a, Mszana Dolna
 
Dodatkowy pojemnik na przeterminowane leki znajduje się również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mszanie Dolnej.
 


Podobne artykuły

pon, 13 lis 2023, 10:05:01

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku.

pon, 2 paź 2023, 13:13:49

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TO OBOWIĄZEK!

Segregacja odpadów to nie wybór, a obowiązek. Segregowanie odpadów przez wiele lat było dobrowolne, ale od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania odpadów komunalnych 

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 
śro, 17 maj 2023, 10:23:26

ZBIÓRKA SZKŁA DO RECYKLINGU W MSZANIE DOLNEJ

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi. Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi. Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie. 

 

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/przeterminowane-leki-co-z-nimi-zrobic.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/przeterminowane-leki-co-z-nimi-zrobic.html