Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE


ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKU OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE NAKLEJKAMI Z INDYWIDUALNYM KODEM KRESKOWYM

 

Szanowni Mieszkańcy,

Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich. Znakowanie indywidualnymi kodami kreskowymi ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mszana Dolna oraz monitorowanie selektywnego gromadzenia odpadów przez mieszkańców i ich odbioru. Takie rozwiązanie umożliwi sprawdzenie, czy wypełniany jest ustawowy obowiązek segregacji odpadów, tzn. czy właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje odpady, czy odpady komunalne pochodzą od mieszkańców miasta oraz czy właściciel nieruchomości złożył deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o rozpoczęcie stosowania kodów od 1 czerwca 2023 r. na wszystkie wystawiane worki, zarówno za odpady zmieszane, jak i segregowane. Czerwiec będzie miesiącem pilotażowym na oznakowanie kodami kreskowymi, natomiast od 1 lipca 2023 r. nieoznakowane worki z odpadami nie będą odbierane.

Kody kreskowe ma obowiązek stosować każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kody kreskowe są unikalne dla każdej nieruchomości, na podstawie złożonej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostaną one dostarczone mieszkańcom Miasta Mszana Dolna przed 1 czerwca 2023 r. w ilości 96 szt. naklejek dla właściciela nieruchomości, do wykorzystania w kolejnych miesiącach.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kodów kreskowych oraz właściciele nieruchomości, którzy wykorzystali wszystkie kody będą mogli je odebrać w Urzędzie Miasta Mszana Dolna w pok. 203, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamówienia kodów kreskowych. Otrzymane kody kreskowe, niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok kolejny, do wyczerpania.

Naklejkę z kodem kreskowym należy naklejać w górnej części worka, poniżej wiązania,
w widocznym miejscu, umożliwiającym łatwe zeskanowanie kodu kreskowego z etykiety. Kody kreskowe będą skanowane za pomocą czytnika przez pracowników, odbierających odpady zgodnie z harmonogramem w czasie odbioru na terenie miasta oraz w PSZOK, z każdego oznaczonego worka. Zeskanowane kody i zebrane dane będą przekazywane do Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Pakiet naklejek zawiera: pierwszą naklejkę z Imieniem i Nazwiskiem oraz adresem nieruchomości (tej naklejki nie przyklejamy) oraz zestaw kodów (pierwsza seria 96 szt.), które należy przyklejać na każdy przygotowany do odbioru worek z odpadami selektywnie zbieranymi tj. worek żółty, zielony, niebieski i brązowy oraz worek z odpadami zmieszanymi tj. worek czarny (kolejność kodu kreskowego z paska nie ma znaczenia). Jeden worek = jedna etykieta/naklejka. Każdy z kodów można naklejać na dowolny rodzaj worka.

Etykiety z kodami kreskowymi wykonane są z trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia, ścieranie oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Kodów kreskowych nie wolno pożyczać, przekazywać innym mieszkańcom, nie można ich kopiować ani powielać. Etykiety/naklejki są przypisane wyłącznie do danego adresu nieruchomości.
 


Burmistrz Miasta Mszana Dolna

Anna Pękała

 

grafika: źródło internet


Podobne artykuły

śro, 17 maj 2023, 10:23:26

ZBIÓRKA SZKŁA DO RECYKLINGU W MSZANIE DOLNEJ

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi. Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi. Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie. 

 

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2023-05-19/kody-kreskowe-obowiazek-oznaczania-workow-na-odpady-komunalne.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2023-05-19/kody-kreskowe-obowiazek-oznaczania-workow-na-odpady-komunalne.html