Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

WYKAZ podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy: Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:  

 

1. Górna Raba Spółka z o. o. 

ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 681 18 02 943

tel. 18 33 10 324

 

Dodatkowo podmiot prowadzi działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.


2. Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 737 11 45 624

tel. 18 33 10 062

Dodatkowo podmiot prowadzi działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.


3. Zakłady Komunalne Spółka z o. o. 

ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735 00 08 425

tel. 18 26 76 081

Dodatkowo podmiot prowadzi działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.


4. F.H.U. GAZ- SERWIS 4X4

ul. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów,

tel. 18 26 75 213 ; kom. +48 606 591 696

Dodatkowo podmiot prowadzi działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.


5. WC Serwis Polska Sp. z o.o. 

ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, NIP: 648 27 30 408

tel. 32 278 45 31, 801 133 088


6. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MATI-POM” Przała Andrzej 

ul. Garncarska 52, 34-700 Rabka- Zdrój,

tel. 18 26 70 694; kom. +48 602 49 22 83  


7. HANDEL ZWIERZĘTAMI, MIĘSEM, SKÓRAMI, TRANSPORT, WYWÓZ ŚCIEKÓW, JAN NIŻNIK

Olszówka 57, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 737 14 09 520

tel. 604 458 112, 883 715 830


8. TOI TOI Polska Sp. z.o.o

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, NIP: 118 00 42 784

tel. 22 614 59 79


9. mToilet Sp. z.o.o

ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP: 536 19 38 486

tel. 538 140 207


10. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.o.o

ul. Zaryte 141A, 34-700 RABKA ZDRÓJ, NIP: 735 21 97 614

tel. 18 26 77 130

Dodatkowo podmiot prowadzi działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.


11.USŁUGI TRANSPORTOWE JERZY ZABRZEŃSKI

Żmiąca 156, 34-603 UJANOWICE, NIP: 737 19 53 867

tel. 665 065 703

Dodatkowo podmiot prowadzi działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.


12.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Paweł Szarek,

ul. Starowiejska 22, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 737 22 17 053

tel. 665 065 703

Uwaga: zezwolenie wygasło, podmiot nie prowadzi już tego typu działalności na terenie Miasta Mszana Dolna.


 

Informacje pozostałe.

Uchwała dot. aglomeracji do pobrania tutaj.

W celu weryfikacji czy dany budynek lub działka znajduje się w aglomeracji miasto Mszana Dolna można skorzystać z Informacji Przestrzennej GIAP.

Dodatkowo udostępnia się plik umożliwiający „podczytanie” na mapie obszaru aglomeracji.

Mszana DolnaSHP.zip

 


Podobne artykuły

pon, 13 lis 2023, 10:05:01

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku.

pon, 2 paź 2023, 13:13:49

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TO OBOWIĄZEK!

Segregacja odpadów to nie wybór, a obowiązek. Segregowanie odpadów przez wiele lat było dobrowolne, ale od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania odpadów komunalnych 

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 
śro, 17 maj 2023, 10:23:26

ZBIÓRKA SZKŁA DO RECYKLINGU W MSZANIE DOLNEJ

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi. Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi. Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie. 

 

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/aktualny-wykaz-podmiotow-odbierajacych-nieczystosci-ciekle.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/aktualny-wykaz-podmiotow-odbierajacych-nieczystosci-ciekle.html