Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Wykaz  podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 t.j/.
 
1. Górna Raba Spółka z o. o.
ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, REGON 356267546,
tel. 18 33 10 324

2. Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 062

3. Zakłady Komunalne Spółka z o. o.

ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, REGON: 490076704
tel. 18 26 76 081

4. F.H.U. GAZ- SERWIS 4X4

ul. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów 
tel. 18 26 75 213 ; kom. +48 606 591 696

5. WC SERWIS SP.Z O.O.   Społka Komandytowa 

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, REGON:241628482
tel. 32 278 45 31

6. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MATI-POM” Przała Andrzej 

ul. Garncarska 52, 34-700 Rabka- Zdrój,  REGON: 490207750    
tel. 18 26 70 694; kom. +48 602 49 22 83  

7. Firma Handlowo-Usługowa, Paweł Szarek

ul. Starowiejska 22
34-730 Mszana Dolna
tel. 886 241 220

8. HANDEL ZWIERZĘTAMI, MIĘSEM, SKÓRAMI, TRANSPORT, WYWÓZ ŚCIEKÓW, JAN NIŻNIK

Olszówka 57
34-730 Mszana Dolna
tel. 604 458 112, 883 715 830

9. TOI TOI Polska Sp. z.o.o

Ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. 22 614 59 79


Podobne artykuły

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

śro, 14 paź 2020, 12:02:44

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

śro, 14 paź 2020, 10:29:00

ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

śro, 14 paź 2020, 10:36:40

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/aktualny-wykaz-podmiotow-odbierajacych-nieczystosci-ciekle.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/aktualny-wykaz-podmiotow-odbierajacych-nieczystosci-ciekle.html