Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Informacja o gospodarowaniu odpadami w roku 2022

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2022 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 t.j.), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwałą Nr XLIV/363/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej w  Mszana Dolna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, przejęcia obowiązków odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości „mieszanych” czyli w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na wniosek Burmistrza Miasta dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lutego 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
•    27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
•   26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 70,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa burmistrz w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.
•    6,00 zł miesięcznie za worek o pojemności 120l  od właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. będących w części nieruchomościami zamieszkałymi oraz w części niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne.
•    190,00 zł ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.


1.    Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wraz z ulotką dotyczącą zasad segregacji odpadów oraz harmonogramem odbioru odpadów na rok 2022.
2.    Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz  nowej stawki opłaty.
3.    Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
4.    Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
5.    Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca bez wezwania na nowy rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W MSZANIE DOLNEJ:  90 8808 0006 0010 0000 0563 0302 lub w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
6.    W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc luty i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 lutego 2022 roku.
7.    Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 


fot. źródło internet
 


Podobne artykuły

sob, 25 cze 2022, 12:05:10

ZASTĘPCZE PUNKTY POBORU WODY

Trwająca susza i niekorzystne prognozy meteorologiczne dotyczące wysokich temperatur, w tym alerty pogodowe, powodują zwiększony rozbiór wody. Przy braku zasilania w wodę doprowadzi to do zamknięcia wodociągu.

pią, 24 cze 2022, 14:55:14

OSZCZĘDZAJMY WODĘ!

Apelujemy do wszystkich mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu miejskiego o racjonalne wykorzystanie wody. Szczególnie ciężka sytuacja dotyczy wodociągu Szklanówka czyli całej prawobrzeżnej części miasta.

pią, 1 lip 2022, 07:20:18

70 LAT TEMU, DNIA 1 LIPCA 1952 ROKU ZOSTAŁA MIASTEM

1 lipca 1952 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 maja tegoż roku. Zarządzono nadanie ustroju miejskiego Gminie Mszana Dolna I (wcześniej osobne wsie Mszana Dolna i Słomka), a także zmieniono nazwę Gminy Mszana Dolna II na obecną (gmina Mszana Dolna).

śro, 29 cze 2022, 16:49:07

LII UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matoga zwołuje LII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej na dzień 2 lipca (sobota) o godz. 12:00 na sali narad w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

pią, 1 lip 2022, 15:18:53

SPACER NA LUBOGOSZCZ POŁĄCZONY Z PROMOCJĄ PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO

W niedzielę, 3 lipca serdecznie zapraszamy na spacer na Lubogoszcz, który połączony będzie z promocją publikacji „Przewodnik turystyczny po mieście Mszana Dolna”. Zbiórka wyznaczona jest na Rynku o godz. 16:00.

śro, 8 cze 2022, 07:23:13

DYŻUR POSEŁ URSZULI NOWOGÓRSKIEJ

Drodzy Mieszkańcy, pragniemy poinformować, iż pierwszy dyżur Poseł Urszuli Nowogórskiej odbędzie się 4 lipca br. (poniedziałek) w godzinach od 9:00-12:00 w sali narad Urzędu Miasta. Dyżury odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
14
07.2022

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-01-05/informacja-o-gospodarowaniu-odpadami-w-roku-2022.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-01-05/informacja-o-gospodarowaniu-odpadami-w-roku-2022.html