Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Informacja o gospodarowaniu odpadami w roku 2022

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2022 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 t.j.), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwałą Nr XLIV/363/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej w  Mszana Dolna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, przejęcia obowiązków odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości „mieszanych” czyli w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na wniosek Burmistrza Miasta dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lutego 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
•    27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
•   26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 70,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa burmistrz w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.
•    6,00 zł miesięcznie za worek o pojemności 120l  od właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. będących w części nieruchomościami zamieszkałymi oraz w części niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne.
•    190,00 zł ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.


1.    Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wraz z ulotką dotyczącą zasad segregacji odpadów oraz harmonogramem odbioru odpadów na rok 2022.
2.    Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz  nowej stawki opłaty.
3.    Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
4.    Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
5.    Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca bez wezwania na nowy rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W MSZANIE DOLNEJ:  90 8808 0006 0010 0000 0563 0302 lub w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
6.    W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc luty i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 lutego 2022 roku.
7.    Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 


fot. źródło internet
 


Podobne artykuły

pon, 5 gru 2022, 14:31:56

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Szanowni Państwo!
Miasto Mszana Dolna przystępuje do realizacji sprzedaży węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej, tel. 18 33-79-400, w celu uzyskania informacji o weryfikacji wniosku. 
 

 

pią, 25 lis 2022, 16:08:28

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z dniem 1 grudnia 2022 roku zmienia się adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Nowy ares siedziby MOPS to ul. Piłsudskiego 58. Korespondencję należy kierować pod wskazany powyżej adres.

pon, 28 lis 2022, 10:28:33

KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZGŁOSZENIA DO 5 GRUDNIA!

Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość zaprasza na Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 11 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 28 lis 2022, 10:47:59

ZAGÓRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY W MSZANIE DOLNEJ!

W niedzielę,  11 grudnia br., zapraszamy na Zagórzański Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy na Plac Targowy w Mszanie Dolnej. Na stoiskach lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników i rolników będzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty i ozdoby.

 

czw, 1 gru 2022, 16:35:59

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

 

wto, 29 lis 2022, 15:39:16

LGD PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA ZACHĘCA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Lokalna Grupa Działania "Piękna Ziemia Gorczańska" zaprasza mieszkańców Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź do wypełnienia drugiej części ANKIETY dotyczącej przyszłości naszych trzech samorządów i ich kierunków rozwoju.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-01-05/informacja-o-gospodarowaniu-odpadami-w-roku-2022.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-01-05/informacja-o-gospodarowaniu-odpadami-w-roku-2022.html