Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Głównym celem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego jest organizacja działań naprawczych zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu oraz zachowanie korzystnych warunków akustycznych środowiska na obszarach, gdzie poziomy dźwięku nie wykraczają poza poziomy dopuszczalne.

Zakres Programu obejmuje obszary:
a) miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.:
•    obszar miasta Krakowa o powierzchni 652,85 km2,
•    obszar miasta Tarnowa o powierzchni 72,3 km2;
b) dróg, po których przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony pojazdów tj.:
•    odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o powierzchni 72,97 km2,
•    odcinki dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej długości 738,43 km,
•    odcinki dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie o łącznej długości 401,07 km,
•    odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku o łącznej długości 1,47 km;
c) linii kolejowych o natężeniu rocznym o wartości ponad 30 tysięcy pociągów:
•    odcinki linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o łącznej długości 110,81 km;
d) lotniska cywilnego, na którym rocznie odbywa się więcej niż 50 tysięcy operacji (startów lub lądowań) tj.:
•    obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice o powierzchni 4,07 km2.

 

Uwagi i wnioski do projektu Programu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 25 kwietnia 2024 r.:
•    poprzez formularz on-line dostępny tutaj,
•    pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
•    ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM (adres j.w.).

 

Projekty dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale KONSULTACJE SPOŁECZNE/PROGRAMY I PROJEKTY oraz na stronie internetowej www.malopolska.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA/KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Ponadto projekty dokumentów są wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w Hotelu Polonez ul. Władysława Reymonta 15 w Krakowie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ

 


Podobne artykuły

pon, 20 maj 2024, 16:54:14

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY - MIASTA MSZANA DOLNA ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2023”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

śro, 22 maj 2024, 17:02:00

II ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Sasal zwołuje II zwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 maja (wtorek) o godz. 14:00 na sali narad w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

pon, 20 maj 2024, 09:22:14

FUNDACJA SZTETL ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z WARSZAWSKĄ AKTORKĄ, ALINĄ ŚWIDOWSKĄ

Fundacja Sztetl Mszana Dolna w ramach trzeciej edycji „Opowieść o przedwojennej, dwukulturowej Mszanie Dolnej” zaprasza na niezwykłe spotkanie z warszawską aktorką, Aliną Świdowską, córką Adiny Blady-Szwajger, legendarnej lekarki z getta warszawskiego.

pią, 24 maj 2024, 14:46:37

SPACER HISTORYCZNY W GMINIE NIEDŹWIEDŹ

Serdecznie zapraszamy na spacer historyczny, który odbędzie się w sobotę, 25 maja 2024 roku o godzinie 15:00 na Rynku w Niedźwiedziu. Tematem przewodnim będzie „Życie gospodarcze gminy Niedźwiedź na przełomie XIX i XX w.”

pią, 24 maj 2024, 08:12:27

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ INFORMUJE

Szanowni Mieszkańcy, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta na okres 3 lat.

 

pią, 24 maj 2024, 06:27:49

KOŁO TERENOWE PTTK ZAPRASZA NA TURBACZYK

Koło Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej zaprasza na drugą górę w ramach akcji „Spotkania w górach”. Według planu jubileuszowej, XX edycji spotkań wyjście zaplanowane jest w najbliższą niedzielę, 26 maja na Turbaczyk (1078 m npm).

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-04-17/konsultacje-spoleczne-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-wojewodztwa-malopolskiego.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-04-17/konsultacje-spoleczne-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-wojewodztwa-malopolskiego.html