Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Urząd Miasta Mszana Dolna informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszego Miasta zasad segregacji odpadów komunalnych.  Czynności kontrolne prowadzone przez pracowników firmy wywozowej, Urzędu oraz Straż Miejską przebiegały losowo i polegały na sprawdzeniu, czy w workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. 
 
Główną przyczyną podjęcia powyższych działań było zgłaszanie przez firmę odbierającą odpady informacji o niewłaściwej, bądź niepełnej segregacji odpadów odbieranych od mieszkańców naszego miasta. Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.
 
Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.
 
Przeprowadzona kontrola wykazała, że większość mieszkańców nie stosuje się do zasad prawidłowej segregacji odpadów, wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, a przede wszystkim papier, opakowania z tektury do odpadów zmieszanych. 
 
Podczas kontroli część mieszkańców, których odpady były kontrolowane, zostało pouczonych o błędnej segregacji oraz o dokonanie właściwej segregacji odpadów. Natomiast w przypadku ponownego stwierdzenia niewłaściwej segregacji na podstawie art. 6ka ustawy z dn. 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.2010 z późn zm.) w drodze decyzji zostanie naliczona opłata podwyższona za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny, czyli 70,00 zł /os.
 
 
Przykładowe zdjęcia nieprawidłowej segregacji zrobione z terenu naszego miasta:

 


Podobne artykuły

pią, 17 lis 2023, 13:50:03

II KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZEŃ

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” zaprasza na II Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 10 grudnia 2023 r. o godz. 14.00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 4 gru 2023, 10:18:54

III GALA WOLONTARIATU - 8 GRUDNIA

III Gala Wolontariatu w Mszanie Dolnej zaplanowana na piatek, 8 grudnia to wydarzenie towarzyszące obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tegoroczna gala nabiera szczególnego znaczenia, gdyż łączy się z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego na 3 grudnia.

 

 

pon, 4 gru 2023, 10:52:53

ZAŚPIEWAJMY RAZEM KOLĘDĘ – CHÓR GOSPEL ZAPRASZA NA SWOJĄ PRÓBĘ

Chór Gospel działający przy Miejskim Ośrodku Kultury zaprasza do wspólnego śpiewania. Powoli zbliża się świąteczny czas, podczas którego z każdej strony słychać kolędy, pastorałki czy świąteczne piosenki. 

pią, 24 lis 2023, 14:25:04

MIEJSKA BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ZAGÓRZAŃSKĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna. Od 27 listopada do 18 grudnia do Biblioteki Miejskiej można dostarczać opisane prace.

wto, 17 paź 2023, 10:10:21

TRZECI KONKURS NA UZYSKANIE PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ I UŻYTKOWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

Wójt Gminy Mszana Dolna - koordynator marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny - ogłasza konkurs na uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

wto, 28 lis 2023, 12:46:40

PRACE NA WODOCIĄGU

W związku z pracami na sieci wodociągowej, zmierzającymi do ograniczenia jej zużycia, będą występowały okresowe zmiany ciśnienia wody podawanej do odbiorców. Szczególnie w godzinach nocnych, przy małych rozbiorach, ciśnienie w sieci wodociągowej może wzrastać do wartości przekraczającej 0,6 MPa (6 barów). Mieszkamy w rejonie górzystym gdzie nieuniknione są zmiany ciśnienia wody podawanej do odbiorców. Rury wodociągowe poddawane są próbie ciśnieniowej do ok 12 barów.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-08-04/kontrola-segregacji-odpadow-komunalnych.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-08-04/kontrola-segregacji-odpadow-komunalnych.html