Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna

Znak sprawy: OG.0050.1.1.2021    
     
Mszana Dolna, 02.02.2021
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
 
Burmistrza Miasta Mszana Dolna o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o podjęciu Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna: ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, w formie elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej na adres: miasto@mszana-dolna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 roku. 
 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (obręb i nr nieruchomości). Proszę o dołączenie do wniosku mapy, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. 
 
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
 
mgr Anna Pękała
 
 
Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze obwieszczenie/ogłoszenie
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, tel. (18) 331-04-17, mail: miasto@mszana-dolna.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt.4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
 

 

Obwieszczenie (PDF) - pobierz

Wniosek o zmianę w studium (PDF) - pobierz

Wniosek o zmianę w studium (DOC) - pobierz

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna: ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, w formie elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej na adres: miasto@mszana-dolna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 roku.


Wnioski, które były składane w ostatnich latach tj. od 2014r. o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego zostaną przekazane Wykonawcy Studium do rozpatrzenia.


 


Podobne artykuły

śro, 8 wrz 2021, 12:50:27

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 TRWA TYLKO DO 30 WRZEŚNIA – NIE ODKŁADAJMY GO NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

śro, 15 wrz 2021, 11:45:29

WNIEŚ UWAGI DO STRATEGII TERYTORIALNEJ W RAMACH PROJEKTU „CWD”

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”.

czw, 23 wrz 2021, 09:37:40

MOC POZYTYWNEJ ENERGII NA SENIORALIACH

To niebywałe, ale po czwartkowej wizycie w Krakowie (dokładnie tydzień temu, 16 września), pomimo dnia pełnego wrażeń i ciężkiej pracy związanej z przybliżeniem Zagórzańskich Dziedzin uczestnikom VIII Senioraliów, wracaliśmy naładowani nowymi pomysłami oraz niebywałą energią.

śro, 22 wrz 2021, 14:50:55

ZAPROSZENIE NA II POWIATOWĄ KONFERENCJĘ PSZCZELARSKĄ

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zaprasza na II Powiatową Konferencję Pszczelarską, która odbędzie się w czwartek, 30 września w Hotelu „Limanova”.
 

pon, 6 wrz 2021, 10:11:56

SZCZEPIENIA W MSZANIE DOLNEJ – SP ZOZ ZAPRASZA!

Po udanej niedzielnej akcji szczepień w Mszanie Dolnej przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w miejskiej przychodni „Vital Med” można w dalszym ciągu zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson lub szczepionką Pfeizer.

czw, 26 sie 2021, 08:47:27

PIERWSZY KONKURS NA UZYSKANIE ZNAKU PROMOCYJNEGO ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

Oto nadeszła – prawdziwie wiekopomna chwila! Ogłoszono bowiem pierwszy konkurs na uzyskanie Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY na najwyższej jakości produkty, usługi i inicjatywy ściśle związane z Regionem Zagórzańskim.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-02-02/ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-02-02/ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html