Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna

Znak sprawy: OG.0050.1.1.2021    
     
Mszana Dolna, 02.02.2021
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
 
Burmistrza Miasta Mszana Dolna o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o podjęciu Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna: ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, w formie elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej na adres: miasto@mszana-dolna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 roku. 
 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (obręb i nr nieruchomości). Proszę o dołączenie do wniosku mapy, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. 
 
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
 
mgr Anna Pękała
 
 
Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze obwieszczenie/ogłoszenie
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, tel. (18) 331-04-17, mail: miasto@mszana-dolna.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt.4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
 

 

Obwieszczenie (PDF) - pobierz

Wniosek o zmianę w studium (PDF) - pobierz

Wniosek o zmianę w studium (DOC) - pobierz

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna: ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, w formie elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej na adres: miasto@mszana-dolna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 roku.


Wnioski, które były składane w ostatnich latach tj. od 2014r. o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego zostaną przekazane Wykonawcy Studium do rozpatrzenia.


 


Podobne artykuły

sob, 12 cze 2021, 00:12:07

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W MSZANIE DOLNEJ

Zaszczep się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson w mobilnym punkcie szczepień na parkingu za Urzędem Gminy.

wto, 15 cze 2021, 14:53:52

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż w związku z planowanym przepięciem sieci wodociągowej w rejonie ul. J. Matejki i Ks. J. Stabrawy w dniu 16.06.2021r. (środa) nastąpi w godz. 9:00-11:00 przerwa w dostawie wody.
 

śro, 9 cze 2021, 13:22:29

SPISZ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W LOTERII!

Spis Powszechny ruszył 1 kwietnia 2021. Jednym z elementów, które mają zachęcić do wzięcia w nim udziału, jest loteria.
 

śro, 2 cze 2021, 14:16:59

MOPS ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Nałogom i agresji mówię – NIE”.

pon, 31 maj 2021, 16:24:14

ZMIANY W GODZINACH PRACY URZĘDU MIASTA – OD 1 CZERWCA

Urząd Miasta Mszana Dolna informuje, że od 1 czerwca do 31 sierpnia będą obowiązywać nowe godziny pracy. Od poniedziałku do piątku Urząd Miasta będzie czynny w godz. 7:00 do godz. 15:00.

wto, 11 maj 2021, 16:21:20

PRZYPOMINAMY O AKCJI ''SADZONKI ZA SZKŁO''

Postanowilliśmy kontynuować akcję „Czekolada za szkło”, wyznaczając sobie inne gratyfikacje. Zmieniamy również hasło na "Sadzonki za szkło".
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-02-02/ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-02-02/ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html