Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna

Znak sprawy: OG.0050.1.1.2021    
     
Mszana Dolna, 02.02.2021
 
OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
 
Burmistrza Miasta Mszana Dolna o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o podjęciu Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna: ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, w formie elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej na adres: miasto@mszana-dolna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 roku. 
 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (obręb i nr nieruchomości). Proszę o dołączenie do wniosku mapy, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. 
 
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
 
mgr Anna Pękała
 
 
Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze obwieszczenie/ogłoszenie
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, tel. (18) 331-04-17, mail: miasto@mszana-dolna.pl.
3. Dane są podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt.4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
 

 

Obwieszczenie (PDF) - pobierz

Wniosek o zmianę w studium (PDF) - pobierz

Wniosek o zmianę w studium (DOC) - pobierz

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna: ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, w formie elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej na adres: miasto@mszana-dolna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 roku.


Wnioski, które były składane w ostatnich latach tj. od 2014r. o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego zostaną przekazane Wykonawcy Studium do rozpatrzenia.


 


Podobne artykuły

śro, 5 sty 2022, 08:39:32

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

pią, 15 paź 2021, 12:05:07

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - PRZYPOMNIENIE

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

wto, 18 sty 2022, 17:47:42

FERIE W MOK - ZAJĘCIA OTWARTE

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza w ferie na otwarte zajęcia tańca nowoczesnego. Zajęcia zaplanowane są w czwartki: 20 i 27 stycznia o godz. 16:00.

pią, 14 sty 2022, 23:40:38

W FERIE ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!

W poniedziałek, 17 stycznia w Małopolsce rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy na lodowisko – przy miejskim stadionie.
 

pią, 14 sty 2022, 15:27:36

NOWY LEKARZ PEDIATRA W OŚRODKU ZDROWIA

Szanowni Pacjenci, z przyjemnością informujemy, że do grona lekarzy leczących w naszej Przychodni dołączyła lek. med. Anna Czyżewska-Dudek – specjalista pediatrii oraz specjalista alergologii.

pią, 14 sty 2022, 15:48:22

XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie sie w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-02-02/ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-02-02/ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html