Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

XXI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Mszana Dolna, dnia 2020-03-04


OG.0002.3.2020


 Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę 

XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 10 marca 2020 r. (wtorek) na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
1.    Otwarcie XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
3.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
4.    Wystąpienia zaproszonych Gości.
5.    Wnioski w sprawach bieżących.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłat, przejęcia obowiązków odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości „mieszanych” czyli w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia strefy płatnego parkowania ustalenia opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika - bulwarów przy ul. Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna”.
18.    Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
19.    Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej za rok 2019.
20.    Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
21.    Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
22.    Wolne wnioski i oświadczenia.
23.    Zamknięcie obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 


Podobne artykuły

śro, 5 sty 2022, 08:39:32

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

pią, 14 sty 2022, 23:40:38

W FERIE ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!

W poniedziałek, 17 stycznia w Małopolsce rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy na lodowisko – przy miejskim stadionie.
 

pią, 14 sty 2022, 15:27:36

NOWY LEKARZ PEDIATRA W OŚRODKU ZDROWIA

Szanowni Pacjenci, z przyjemnością informujemy, że do grona lekarzy leczących w naszej Przychodni dołączyła lek. med. Anna Czyżewska-Dudek – specjalista pediatrii oraz specjalista alergologii.

pią, 14 sty 2022, 15:48:22

XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie sie w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00.

pią, 14 sty 2022, 10:33:36

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOT. SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miasta Mszana Dolna  przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o terminowym złożeniu oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w 2021 roku, które należy złożyć w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.

wto, 28 gru 2021, 11:56:36

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo! Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku należy wpłacać na nowy rachunek bankowy: 90 8808 0006 0010 0000 0563 0302.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-05/xxi-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-05/xxi-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html