Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

XII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Mszana Dolna, dnia 2019-07-08
OG.0002.9.2019
  
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 
 
z w o ł u j ę
 
XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 14:00.
Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 
 
 Porządek obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
 
1. Otwarcie XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr X/2019 i nr XI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. 
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Wonioły.
12. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 
 


Podobne artykuły

czw, 29 sie 2019, 23:31:11

KONDOLENCJE DLA P. KRZYSZTOFA SMAGI - RADCY PRAWNEGO URZĘDU MIASTA

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia, a także słowa wsparcia dla Pana Krzysztofa Smagi  - Radcy Prawnego Urzędu Miasta
 

pon, 12 sie 2019, 15:04:11

XIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

ogłoszenia
13
10.2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP

7:00 - 21:00
Rzeczopospolita Polska

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-07-10/xii-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-07-10/xii-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html