Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Inwestycje środowiskowe w naszym mieście

24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane umowy o dofinansowanie zadań realizowanych przez Miasto Mszana Dolna. Umowa dotacji została zawarta na realizowanie zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 125.000 zł, koszt kwalifikowany zadania – 250.000 zł.
 
W ramach inwestycji wymienionych zostanie 25 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 8.653,71 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.
 
Umowa pożyczki została zawarta na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszanie Dolnej w rejonie ul. Słonecznej wraz z przyległymi – zadanie 2” w kwocie  393 000 zł. Planowany koszt zadania wynosi: 841.968 zł.
 
Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacyjnej do której podłączonych zostanie 17 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzanie ścieków w ilości 3 723 m3/rok na oczyszczalnię.
 
 Umowy zostały podpisane przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego. W imieniu Miasta umowy podpisał Pan Burmistrz Józef Kowalczyk przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Bernadety Ziemianin.
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2019-10-15/inwestycje-srodowiskowe-w-naszym-miescie.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/inwestycje/2019-10-15/inwestycje-srodowiskowe-w-naszym-miescie.html