Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

OG.0002.11.2019


 

Z A W I A D O M I E N I E
   
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 25 września 2019 r. (środa) na godzinę 14:00.
Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

 


 Porządek obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1.    Otwarcie XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
4.    Wystąpienia zaproszonych Gości.
5.    Wnioski w sprawach bieżących.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna.  
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria
si tryb przyznawania nagród.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Miasta Mszana Dolna.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
13.    Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
14.    Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
15.    Wolne wnioski i oświadczenia.
16.    Zamknięcie obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-09-19/xiv-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-09-19/xiv-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html