Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Rewitalizacja – rozpoczną się konsultacje

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że w dniach 6 czerwca - 6 lipca 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027.

 

Mszana Dolna, 29 maja 2020 r.
 
OG.0050.1.1.2020
 
Obwieszczenie 
Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 z zw. A art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020r. poz. 802), Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że w dniach 6 czerwca - 6 lipca 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027.
 
I. Projekt uchwały wraz z załącznikami, dostępny będzie:
1) na stronie www.mszana-dolna.eu w zakładce „Rewitalizacja” oraz
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna oraz 
3) w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 205.
II. Przewidziano następujące formy konsultacji:
1) zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który będzie do pobrania na stronie www.mszana-dolna.eu, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna oraz w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, pok. nr 205),
2) przeprowadzenie ankiety skierowanej do mieszkańców Miasta Mszana Dolna, która dostępna będzie w dniach 6-20 czerwca na stronie www.mszana-dolna.eu w zakładce „Rewitalizacja”,
3) spotkanie konsultacyjne, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane zostanie w formie wideokonferencji, które odbędzie się 17 czerwca 2020 r. o godz. 15:00. Instrukcja udziału w wideokonferencji będzie dostępna na stronie www.mszana-dolna.eu w zakładce „Rewitalizacja”.
III. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
1) z datą wpływu po dniu: 06.07.2020r.
2) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
3) przesłane w innej formie niż określonej w cz. II
 
Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety, obecność na wideokonferencji oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Gminy. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania. Do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji z obszaru Miasta Mszana Dolna.
 
Wszelkie informacje dostępne są również w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna.
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/rewitalizacja/2020-06-06/2020-06-06.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/rewitalizacja/2020-06-06/2020-06-06.html