Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Co to jest Gminny Program Rewitalizacji?

Gminny Program Rewitalizacji jest opracowaniem, podręcznikiem, księgą, która opisuje zjawiska negatywne, kryzysowe na terenie gminy i pokazuje, gdzie w gminie jest ich najwięcej. Kumulacja tych zjawisk, czyli duża ich koncentracja na części terenu gminy stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, który będzie podlegał rewitalizacji.
 
Program rewitalizacji to uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej. Jego realizacja ma spowodować wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.
 
Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.
Tak więc rewitalizacja nie będzie obejmowała całego terytorium gminy Miasta Mszana Dolna, a jedynie te miejsca, obiekty, przestrzenie i tereny, które uznane zostały jako wymagające naprawy na podstawie diagnozy i konsultacji społecznych.
 
Tak wyznaczony obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Może natomiast być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
 
Gminny Program Rewitalizacji jest przepustką do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na projekty rewitalizacyjne, czyli takie, które złagodzą negatywne zjawiska na obszarach zdegradowanych.
 


Podobne artykuły

wto, 13 sie 2019, 09:18:14

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE - ZAPROSZENIE

Miasto Mszana Dolna przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2020-2024. W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie na pierwsze spotkania -warsztaty diagnostyczne.
wto, 13 sie 2019, 09:12:54

MASZ WPŁYW NA ZMIANY - WYPEŁNIJ ANKIETĘ PROGRAMU REWITALIZACJI

Urząd Miasta Mszana Dolna przygotowuje Program Rewitalizacji – dokument, który ma na celu zaplanowanie działań służących poprawie jakości życia mieszkańców miasta, w szczególności zamieszkujących te jego obszary, które zmagają się z różnymi problemami: społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi czy technicznymi.
 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/rewitalizacja/2019-08-12/co-to-jest-gminny-program-rewitalizacji.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/rewitalizacja/2019-08-12/co-to-jest-gminny-program-rewitalizacji.html