Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

LXX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej


Mszana Dolna, dnia 2023-11-23


OG.0002.21.2023


Z A W I A D O M I E N I E


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),
z w o ł u j ę
LXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 29 listopada 2023 r. (środa) na godzinę 14:00.
Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek obrad LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
1.    Otwarcie LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu nr LXIX z Sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3.    Wystąpienia zaproszonych Gości.
4.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
5.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
6.    Wnioski w sprawach bieżących.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2023 - 2034.
9.    Podjęcie uchwały w określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odwodnienia w km od 79+600 do km 79+750 w miejscowości Mszana Dolna wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
12.    Podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zbycia części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej  własność Miasta Mszana Dolna.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego  własność Miasta Mszana Dolna.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miasta Mszana Dolna pomocy w zakresie dożywiania.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
18.    Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
19.    Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
20.    Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
21.    Wolne wnioski i oświadczenia.
22.    Zamknięcie obrad LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Liszka
 TRANSMISJE SESJI MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ


Podobne artykuły

śro, 28 lut 2024, 13:22:25

OSP W MSZANIE DOLNEJ ZAPRASZA NA X ZBIÓRKĘ KRWI

Serdecznie zapraszamy na X Zbiórkę Krwi, którą organizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej. Podczas dwudniowej akcji w sobotę 2 marca i w niedzielę 3 marca krew można oddać w godzinach od 8:00 do 12:00  w Remizie OSP, ul. J. Matejki 3.

czw, 29 lut 2024, 13:49:56

RZĄDOWE WSPARCIE NA REMONT UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W środę, 28 lutego samorządy z naszego regionu dostały pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Miasto Mszana Dolna otrzymało 414 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego umowę odebrała Burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna Pękała.

czw, 29 lut 2024, 13:43:23

LXXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Liszka zwołuje LXXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 6 marca (środa) o godz. 14:00 na sali narad w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

 

śro, 28 lut 2024, 11:14:21

XLI KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza na 41 Konkurs Palm Wielkanocnych. Konkursowe palmy należy dostarczyć do MOKu do 22 marca  (piątek) do godz. 19:00. Uroczyste rozdanie nagród po ocenir konkursowej nastąpi 24 marca 2024 o godzinie 10:00 na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej.

wto, 20 lut 2024, 13:06:42

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE „MAŁOPOLSKA LOKALNIE” DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LIMANOWSKIEGO

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają małopolskich społeczników na spotkanie informacyjne w Mszanie Dolnej dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie w roku 2024.

śro, 28 lut 2024, 14:28:26

ZAWODNICY Z SEKCJI MOK WRÓCILI Z TORUNIA Z MEDALAMI

W sobotę 24 lutego w Toruniu w hali Arena Toruń odbyły się 33. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters, organizowane przez Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters. W zawodach startowała silna grupa zawodników z Sekcji Biegów Górskich i Długodstanowych.

KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-11-24/lxx-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-11-24/lxx-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html