Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

Koncepcja budowy nowej linii - informacja dla mieszkańców

Poniżej przedstawiamy koncepcję programowo-przestrzenną dotyczącą przebiegu linii kolejowej w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz Etap I: prace przygotowawcze”.
 

UWAGA!

Zamieszczona koncepcja programowo-przestrzenna zostanie uszczegółowiona na etapie projektów budowlanych, które będą stanowić podstawę realizacji robót budowlanych

Zamieszczona dokumentacja jest objęta ustawą z dnia 4 lutego 1944 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Poniżej pliki poszczególnych odcinków na terenie naszego miasta:

D.2 – fragment ul. Zakopiańskiej od mostu na rzece Rabie
D.5 – fragment ul. Zakopiańskiej
D.8 – ul. Kolbego
D.11 – fragment ul. Orkana i ul. Zielonej, most na rzece Mszance
D.12 – fragment ul. Piłsudskiego, wiadukt nad potokiem Słomka
D.15 – fragment ul. Piłsudskiego, ul. Matejki, ul. Słomka
D.18 – fragment ul. Słomka
D.21- fragment – centrum miasta: ul. Fabryczna, ul. Orkana, most na rzece Mszance, ul. Zielona, ul. Piłsudskiego, ul. Matejki


Więcej informacji na stronie: www.podleze-piekielko.pl
 


Podobne artykuły

pią, 18 paź 2019, 13:45:45

PIERWSZE SPOTKANIE DOT. STRATEGII MIASTA ZA NAMI

W czwartek, 17 października 2019r. odbyło się pierwsze dyskusyjne spotkanie warsztatowe poświęcone przygotowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027. Podczas prezentacji Pan Wojciech Odzimek oraz Pan Dawid Hoinkis z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji przedstawili obraz miasta Mszana Dolna w danych statystycznych, a także główne założenia Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Przygotowywany dokument ma być spójny z wymienionymi wyżej strategiami.

śro, 16 paź 2019, 12:07:55

KONSULTACJE PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA NATURY 2000 RABA Z MSZANKĄ

Rozpoczynają się konsultacje do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120092 na terenie gmin: Mszana Dolna, Lubień, Pcim. Z projektem można zapoznać się w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25 oraz na stronie internetowej RDOŚ pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-rabazm
 

wto, 15 paź 2019, 10:52:03

PSZOK JUŻ DZIAŁA!

Zapraszamy do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i piątek od godziny 7:00 do 15:00  oraz w każdą sobotę w godzinach od 08:00 do 12:00.


 

wto, 15 paź 2019, 09:28:01

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WARSZTATOWE

Zapraszamy na dyskusyjne spotkanie warsztatowe poświęcone przygotowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej, ul. Marszałka Piłsudskiego 2 (sala narad) – 17 października o godz. 14:00.
 

czw, 10 paź 2019, 13:46:09

PSZOK CZYNNY OD 15 PAŹDZIERNIKA

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że od dnia 15 października  2019 r. będzie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej (na terenie ZGK)

pon, 7 paź 2019, 14:25:19

ZAKAZ UŻYWANIA WODY - ODWOŁANY

Na podstawie pisma: NHK.431.2.41.2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej informujemy, że jakość wody z wodociągu miejskiego Mszana Dolna „Szklanówka” pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-10-06/koncepcja-budowy-nowej-linii-informacja-dla-mieszkancow.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-10-06/koncepcja-budowy-nowej-linii-informacja-dla-mieszkancow.html