Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021r poz.1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na okres od dnia 04 kwietnia 2022r do 26 kwietnia 2022r wykaz gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym i bezprzetargowym. 
 
Wykaz obejmuje: działki ewid.4354/2,4355,4356,4357/11,6024/21,4257/7,7452/2,7458/2,9979/7,9979/17 
 
Informacje o powyższym wykazie można uzyskać : na tablicy ogłoszeń, osobiście w Urzędzie Miasta pokój 207, telefonicznie pod nr 18 3310059 w.204 lub na stronie internetowej urzędu.
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-04-05/komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-04-05/komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html