Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Szanowni Państwo,
 
Poznając zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możecie Państwo ocalić życie swoje i swoich najbliższych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi w tym miejscu informacjami na temat ewentualnych zagrożeń i sposobami postępowania w chwili zagrożenia.
 
Burmistrz Miasta
Anna Pękała

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

 
Wspomniana wyżej sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zdarzeń, powodowanych siłami natury lub awariami technicznymi, a także wynikających z działań zbrojnych. Dobrze zorganizowane społeczeństwo przygotowane jest do funkcjonowania w różnych ekstremalnych sytuacjach, natomiast obowiązkiem administracji publicznej jest posiadanie ściśle zgodnych do każdej takiej sytuacji rozwiązań systemowych, tj. odpowiedniego prawa oraz sił i środków, pozwalających na skuteczne zarządzanie kryzysowe.
 
Stopień zagrożeń poszczególnych miast w Polsce jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od istniejącej infrastruktury technicznej. Jednak wszędzie istnieje konieczność stosowania szerokich działań zapobiegawczych, a także dysponowania odpowiednimi siłami i środkami, utrzymywanymi w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Obecnie w Polsce tworzony jest jednolity i spójny system przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i klęskom żywiołowym. Aktem prawnym normującym te kwestie jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z przepisami prawnymi, Burmistrz Miasta Mszana Dolna został zobligowany do realizacji następujących zadań: 
  • kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
  • realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywania Planu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Mszana Dolna oraz realizacji zaleceń do tegoż planu,
  • zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
  • wykonywania przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  •  realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Burmistrz wykonuje powyższe przedsięwzięcia przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
 

 

AKTUALNOŚCI

wto, 7 gru 2021, 14:13:36

UWAGA, ZMIANA W ODBIORACH ŚMIECI

Szanowni Mieszkańcy, ze względu na sytuacje epidemiologiczną wprowadza się zmiany w harmonogramie odbioru śmieci

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/zasady-postepowania-w-sytuacjach-zagrozenia-zdrowia-i-zycia.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/zasady-postepowania-w-sytuacjach-zagrozenia-zdrowia-i-zycia.html