Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Godzina rozpoczęcia: 14:00 (2019-06-13)
Miejsce: Mszana Dolna (Urząd Miasta)

ZAWIADOMIENIE
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 
 
z w o ł u j ę
 
X zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 13 czerwca 2019 r. (czwartek) na godzinę 14:00.  
 
Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2. 
 
Porządek obrad X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:   
 
1. Otwarcie X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019 i nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu zbycia udziałów Miasta Mszana Dolna w spółce Gorczańskie Wody Termalne spółka z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
11.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
12.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
13.Wolne wnioski i oświadczenia.
14.Zamknięcie obrad X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Matoga 
 

AKTUALNOŚCI

wto, 20 sie 2019, 13:05:36

PRZED KONSULTACJAMI ZAPOZNAJ SIĘ Z DIAGNOZĄ I MAPAMI

Na dzień 27 i 29 sierpnia zaplanowane są konsultacje społeczne dla mieszkańców - zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym dokumentem „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” oraz szczegółowymi mapami obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

dla mieszkańców
19
09.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/view-wydarzenia
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContact
Adres: https://mszana-dolna.eu/view-wydarzenia