Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Masz wpływ na zmiany - wypełnij ankietę Programu Rewitalizacji

Urząd Miasta Mszana Dolna przygotowuje Program Rewitalizacji – dokument, który ma na celu zaplanowanie działań służących poprawie jakości życia mieszkańców miasta, w szczególności zamieszkujących te jego obszary, które zmagają się z różnymi problemami: społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi czy technicznymi. Jednym z podstawowych elementów prac nad Programem jest kompleksowa diagnoza sytuacji miasta, czemu służy niniejsza ankieta. Jej celem jest zebranie Państwa opinii – jako mieszkańców miasta – na temat aktualnych potrzeb oraz oczekiwań w zakresie działań mających na celu kompleksowy rozwój Mszany Dolnej.
 
Ankieta jest anonimowa, a wyniki badania będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. 
Wypełnienie ankiety zajmie Państwu do 15 minut. Dziękujemy za zaangażowanie!
 


Podobne artykuły

pon, 12 sie 2019, 13:55:22

CO TO JEST GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI?

Gminny Program Rewitalizacji jest opracowaniem, podręcznikiem, księgą, która opisuje zjawiska negatywne, kryzysowe na terenie gminy i pokazuje, gdzie w gminie jest ich najwięcej.

wto, 13 sie 2019, 09:18:14

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE - ZAPROSZENIE

Miasto Mszana Dolna przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2020-2024. W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie na pierwsze spotkania -warsztaty diagnostyczne.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/rewitalizacja/2019-08-13/masz-wplyw-na-zmiany-wypelnij-ankiete-programu-rewitalizacji.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/rewitalizacja/2019-08-13/masz-wplyw-na-zmiany-wypelnij-ankiete-programu-rewitalizacji.html