Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Miasto Mszana Dolna w projekcie

2023-01-02
W Urzędzie Miasta Mszana Dolna rozpoczęto instalację i konfigurację dostarczonego sprzętu w infrastrukturze informatycznej.
 
2022-12-21
Firma "SOLARENS Sp. z o.o." jako dostawca sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zakończyła dostawy sprzętu do Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Podpisano Protokół Odbioru oraz Protokół Końcowy Odbioru Dostawy.
 
2022-12-02
Firma "SOLARENS Sp. z o.o." jako dostawca sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, przekazała w postaci cyfrowej licencję specjalistycznego oprogramowania dla Urzędu Miasta Mszana Dolna.
 
2022-11-16
Firma "SOLARENS Sp. z o.o." jako dostawca sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” rozpoczęła dostawy sprzętu do Urzędu Miasta Mszana Dolna.
 
2022-11-15
Firma "SOLARENS Sp. z o.o." przeprowadziła szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Szkolenie zakończone zostało testem wiedzy o cyberbezpieczeństwie.
 
2022-11-02
Urząd Miasta Mszana Dolna przesłał do NASK załącznik nr 8 – Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa jako potwierdzenie wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa wykonanej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". 
 
2022-10-28
Wykonawca zakończył audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mszana Dolna. Podpisano protokół odbioru usług. Wykonawca przekazał, podpisany przez uprawnionego audytora formularz diagnozy cyberbezpieczeństwa wymagany w projekcie „Cyfrowa Gmina”.  
 
2022-10-18
Wybrany Wykonawca rozpoczął audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mszana Dolna. 
 
2022-09-29
Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z firmą "SOLARENS Sp. z o.o." wybraną w przetargu na dostawę sprzętu i oprogramowania IT oraz przeprowadzenie szkolenia z Cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
 
2022-09-26
Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z firmą "SkarbnikAudyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze" wybraną w zapytaniu ofertowym o cenę usług pn.: wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. ”Cyfrowa Gmina”
 
2022-09-23
Miasto Mszana Dolna dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym o cenę usług pn.: wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn.”Cyfrowa Gmina”.
 
Link do wyboru oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna:
 
2022-09-19
Miasto Mszana Dolna dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę sprzętu i oprogramowania IT oraz przeprowadzenie szkolenia z Cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
 
Link do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna:
 
2022-09-08
Na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę prezentacji, komisja Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej zatwierdziła proponowany przebieg szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta.
 
2022-09-02
Miasto Mszana Dolna ogłosiło zapytanie ofertowe o cenę usług pn.: wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. ”Cyfrowa Gmina”.
 
Link do zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna:
 
2022-07-29
Miasto Mszana Dolna ogłosiło przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania IT oraz przeprowadzenie szkolenia z Cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
 
Link do przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna:
 
2022-07-01
Na rachunek bankowy Miasta Mszana Dolna wpłacono 236 970,00 zł tytułem grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
 
2022-05-24
Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z firmą "PS info Piotr Sowa" dotyczącą wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, wsparcia merytorycznego w zakresie udzielania wyjaśnień na etapie realizacji przetargu oraz monitorowania realizacji projektu. Wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku. 
 
2022-05-12
Instytucja Zarządzająca odesłała do Miasta Mszana Dolna obustronnie podpisaną Umowę o powierzenie grantu o numerze 4633/3/2022.
 
2022-04-28
Miasto Mszana Dolna przesłało do Instytucji Zarządzającej podpisaną przez Burmistrza Miasta Umowę o powierzenie grantu o numerze 4633/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 
2022-02-26 
Wniosek Miasta Mszana Dolna o powierzenie grantu w konkursie "Cyfrowa Gmina" został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą.
 
2022-02-07  
Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek o powierzenie grantu w wysokości 236 970,00 zł w konkursie "Cyfrowa Gmina". 
Wniosek obejmuje wyposażenie Urzędu Miasta Mszana Dolna w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie specjalistyczne znacząco poprawiające cyberbezpieczeństwo infrastruktury informatycznej Urzędu. Przewidziano także szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.  
 
2022-01-10 
Ogłoszono listę podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku w III rundzie konkursu grantowego "Cyfrowa Gmina" Miasto Mszana Dolna może ubiegać się o grant w wysokości 236 970,00 zł.
 
 

AKTUALNOŚCI

śro, 15 mar 2023, 15:23:24

LXII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matoga zwołuje LXII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 marca (poniedziałek) o godz. 14:00 na sali narad w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.


 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/miasto-mszana-dolna-w-projekcie-cyfrowa-gmina.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/miasto-mszana-dolna-w-projekcie-cyfrowa-gmina.html