Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zbiórka szkła do recyklingu w Mszanie Dolnej

Szanowni Mieszkańcy,

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi.

Musi to być szkło opakowaniowe:
•    butelki i słoiki po napojach i żywności,
•    szklane opakowania po kosmetykach.

Takie opakowania szklane muszą być opróżnione, puste, bez zawartości, zakrętek i kapsli, mycie nie jest konieczne.

Należy je umieszczać w specjalnie oznaczonych workach z napisem „SZKŁO DO RECYKLINGU”. Worki będą do Państwa dostarczane przy odbiorze odpadów oraz będą do odebrania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Krakowska 27K oraz w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.


Nie wrzucamy: szkła okiennego, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształów, szyb samochodowych, szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek, luster, opakowań po lekach
i rozpuszczalnikach, zniczy, monitorów i termometrów.

Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi.

Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie.

 

 

grafika: źródło internet

 


Podobne artykuły

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 
wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2023-05-17/zbiorka-szkla-do-recyklingu-w-mszanie-dolnej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2023-05-17/zbiorka-szkla-do-recyklingu-w-mszanie-dolnej.html