Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Jak klasyfikować odpady komunalne w firmach?

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi błędnej klasyfikacji odpadów komunalnych oddawanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, odbieranych w ramach miejskiego sytemu z nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych – gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza).
Przypominamy !!! 
 
Do odpadów komunalnych wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zaliczamy te, które powstają w związku z bytowaniem pracowników (zaspokajanie potrzeb bytowych) np. kubki po napojach, opakowania po jedzeniu i jako takie podlegają odbiorowi w ramach systemu miejskiego.
 
Odpadem komunalnym nie będą natomiast odpady z produkcji żywności czy napojów. Podobnie jest z pochodzącymi z niszczarek, niewielkimi ilościami makulatury biurowej którą klasyfikuje się jako odpady komunalne. 
 
Natomiast opakowania po materiałach biurowych, sprzętach biurowych, czy opakowania zbiorcze (kartony, folie z tworzyw sztucznych itp.) powinny być klasyfikowane jako odpady inne niż komunalne ponieważ nie powstają w związku z zaspokajaniem potrzeb bytowych pracowników. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielnie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom. Podobnie jest w przypadku kiedy prowadzimy sklep lub magazyn, a powstają tam odpady z rozpakowywania produktów (towarów) tj. folia stretch lub opakowania z kartonu które nie stanowią odpadów komunalnych, ponieważ związane są z działalnością gospodarczą firmy pomimo, że są podobne do tych, które powstają w gospodarstwach domowych - Takie odpady nie mogą być przekazywane firmie, która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych  w  ramach miejskiego sytemu.
 
Poniżej przedstawiamy jeszcze kilka przykładów odpadów, które nie będą odpadami komunalnymi:
 
 • Odpady opakowaniowe:
  • powstające w wyniku działalności firmy, np. po surowcach stosowanych na potrzeby produkcji, opakowania po dostarczonym towarze (kartony, folie, worki foliowe, skrzynie, opakowania ze szkła itp.),
 • Odpady organiczne (żywność i napoje):
  • odpady z produkcji żywności – np. zakład cukierniczy produkujący owocowe wyroby cukiernicze nie może zaklasyfikować skórek po owocach stosowanych na potrzeby produkcyjne jako odpady komunalne. Zakład produkujący posiłki, kanapki (np. na catering) nie może zaklasyfikować do odpadów komunalnych wszelkich resztek organicznych powstałych w wyniku produkcji, np.: skrawek wędlin i serów, pozostałości po owocach, skorupek po jajkach, skrawek mięsa, pozostałości po warzywach itp.
  • Restauracje, bary – nie będą odpadami komunalnymi np., butelki z napojami spożywanymi przez konsumentów, resztki żywności itp.
  • sklep handlowy – przeterminowane, zepsute resztki owoców, warzyw, produktów spożywczych itp. 
 • Makulatura – np. kartony, pudełka kartonowe, gazety, segregatory, kolorowe czasopisma.
 • Sprzęt elektryczny/elektroniczny oraz elementy usunięte z tego sprzętu nie będą odpadami komunalnymi w przypadku, gdy powstają w wyniku prowadzenia działalności polegającej na serwisie, konserwacji czy produkcji tego rodzaju sprzętu.
 
W związku z powyższym apelujemy o przestrzeganie zasad prawidłowego gospodarowania odpadami, oraz przypominamy o obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów innych niż komunalne z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i utylizacji.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Mszana Dolna Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej nr tel. 18 33 10 419 wew. 216.
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-03-31/jak-klasyfikowac-odpady-komunalne-w-firmach.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-03-31/jak-klasyfikowac-odpady-komunalne-w-firmach.html