Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu

[ 2023 ]
INFORMACJA
 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach: 1. poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 2. poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym „poziomem składowania” oraz 3. poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2023 roku.
 
 
[art. 3 ust. 9) pkt. c) w związku z art. 3b i art. 3c. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 399)]  
  1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2023 r. – 35,05 % (poziom wymagany – co najmniej 35 %).
  2. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych – 12,16 % (Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości: 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029).
  3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2023 r. – 0,87 %.
 

[ 2022 ]
INFORMACJA
 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach: 1. poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 2. poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym „poziomem składowania” oraz 3. poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2022 roku.
 
[art. 3 ust. 9) pkt. c) w związku z art. 3b i art. 3c. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.] 
  1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2022 r. – 25,12% (poziom wymagany – co najmniej 25%).
  2. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych – 11,39% (Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości: 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029).
  3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2022 r. – 0,86%.
 

[ 2021 ]
INFORMACJA
 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 roku.
 
 
[art. 3b i art. 3c. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.] 
 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. – 2%.
 
 
2. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 
za 2021 r. – 30% (poziom wymagany – co najmniej 20%).
 
 
3. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych - 7% (Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości: 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029).
 

[ 2020 ]
INFORMACJA
 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
 
 
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.] 
 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020r. – 4% ( poziom wymagany – nie więcej niż 35%).
 
 
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020r. – 52% (poziom wymagany – co najmniej 50 %).
 
 
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020r., - 100% (poziom wymagany – co najmniej 70%).

[ 2019 ]

INFORMACJA

 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 roku.
 
 
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm./] 
 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2019r. – 7% ( poziom wymagany – nie więcej niż 40%).
 
 
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019r. – 45% (poziom wymagany – co najmniej 40%).
 
 
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019r., - 58% (poziom wymagany – co najmniej 60%).

[ 2018 ]

INFORMACJA

 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku.
 
 
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm./] 
 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018r. – 19% ( poziom wymagany – nie więcej niż 40%).
 
 
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. – 32% (poziom wymagany – co najmniej 30 %).
 
 
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018r., - 74% (poziom wymagany – co najmniej 50%).

[ 2017 ]

INFORMACJA

 
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku.
 
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2017 poz. 1289 ze zm./] 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%). 
 
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. – 53,50% (poziom wymagany – co najmniej 20%). 
 
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017r., - 100% (poziom wymagany – co najmniej 45%).

 

[ 2016 ]
INFORMACJA
o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.
 
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2017 poz. 1289 ze zm./] 
 
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016r. – 43% (poziom wymagany – co najmniej 18%).
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016r., - 84,9% (poziom wymagany – co najmniej 42%).
 
 

[ 2021 ]


Podobne artykuły

śro, 17 sty 2024, 12:24:38

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024 NIE ULEGA ZMIANIE

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 nie ulega zmianie.

śro, 17 sty 2024, 10:46:35

ZAOPATRZENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH MIASTA MSZANA DOLNA W KOMPOSTOWNIKI

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. W związku z możliwością starania się o wsparcie w tym zakresie zachęcamy

pią, 8 gru 2023, 13:48:02

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MSZANIE DOLNEJ - 2024

Chcielibyśmy poinformować, iż od 01.01.2024 r. zmieni się harmonogram odbioru odpadów w Mieście Mszana Dolna. W ramach zmian zostaną na nowo przypisane ulice do dwóch części miasta oznaczonych jako M-1 i M-2.

pon, 13 lis 2023, 10:05:01

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku.

pon, 2 paź 2023, 13:13:49

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TO OBOWIĄZEK!

Segregacja odpadów to nie wybór, a obowiązek. Segregowanie odpadów przez wiele lat było dobrowolne, ale od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania odpadów komunalnych 

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-03-31/informacja-o-uzyskanych-poziomach-recyklingu.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-03-31/informacja-o-uzyskanych-poziomach-recyklingu.html