Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
Ww. opłatę uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, nr konta: 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037
lub w kasie urzędu: przy ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
W przypadku braku ww. opłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.
 
Stawki obowiązujące:
  • 24,00 złote miesięcznie w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem.
  • 25,00 złotych miesięcznie w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny bez kompostownika.
  • 70,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
  • 160,00 zł rocznie, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
  • 320,00 zł rocznie, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku -jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • stawki jednostkowe dla nieruchomości mieszanych (działalność gospodarcza):

- za pojemnik o pojemności 120 l  - 4,00 zł       

- za pojemnik o pojemności 240 l -  8,00 zł               

- za pojemnik o pojemności 1100 l – 50,00 zł

- za worek o pojemności 120 l – 4,00 zł


Podobne artykuły

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

śro, 14 paź 2020, 12:02:44

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

śro, 14 paź 2020, 10:29:00

ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

śro, 14 paź 2020, 10:36:40

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-02-23/termin-uiszczania-oplat-stawki.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-02-23/termin-uiszczania-oplat-stawki.html