Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
Ww. opłatę uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, nr konta: 90 8808 0006 0010 0000 0563 0302
 
lub w kasie urzędu: przy ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
W przypadku braku ww. opłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.
 
Stawki obowiązujące:
  • 26,00 zł miesięcznie w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem.
  • 27,00 zł miesięcznie w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny bez kompostownika.
  • 70,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
  • 190,00 zł rocznie, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
  • 320,00 zł rocznie, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku -jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • stawki jednostkowe dla nieruchomości mieszanych (działalność gospodarcza): za worek o pojemności 120 l – 6,00 zł
 

 


Podobne artykuły

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 
śro, 17 maj 2023, 10:23:26

ZBIÓRKA SZKŁA DO RECYKLINGU W MSZANIE DOLNEJ

Kontynuujemy zbiórkę szkła, które może zostać poddane recyklingowi. Zbierajmy cenne surowce, które będą poddane recyklingowi. Gorąco zachęcamy Mieszkańców do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie. 

 

wto, 3 sty 2023, 08:41:03

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), Burmistrz Miasta Mszana Dolna, zawiadamia, że Rada Miejska w Mszanie Dolnej  w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/472/2022 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-02-23/termin-uiszczania-oplat-stawki.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2021-02-23/termin-uiszczania-oplat-stawki.html