Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ulga za prowadzenie przydomowego kompostownika

 

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI ULGI ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

 
Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LXVI/525/2023 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/472/2022 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, poprzez obniżenie wysokości stawki opłaty określonej w § 2. 1. uchwały o 2,00 złote.
 
Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. 
 
Od 1 lipca 2023 roku wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od osoby na danej nieruchomości.
 
Właściciele nieruchomości, u których nie nastąpiła zmiana w liczbie osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a mają w niej uwzględniony kompostownik nie składają nowej deklaracji.
 
Aby uzyskać ulgę z tytułu posiadania kompostownika, należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów w Urzędzie Miasta Mszana Dolna poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaznaczyć w deklaracji w części E2. fakt posiadania kompostownika. 
 
Kompostowanie odpadów prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub też w plastikowych, drewnianych, betonowych czy metalowych pojemnikach o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 
Wielkość kompostownika powinna być dostosowana do ilości gromadzonych tam bioodpadów.
 
W kompostownikach kompostujemy bioodpady typu: skoszona trawa, liście, drobne gałązki, słomę siano, owoce, warzywa, roślinne resztki kuchenne, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, czysty drobny papier, popiół drzewny, trociny.
 
Po zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, właściciel nieruchomości nie korzysta z odbioru frakcji ,,BIOODPADY” u źródła, czyli nie wystawia odpadów ,,BIOODPADY” firmie odbierającej odpady.
 
Zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
 • nie posiada domowego kompostownika lub 
 • nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku lub
 • uniemożliwia dokonania kontroli/oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności z deklaracją, przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna - traci prawo do ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika.
 
Ponowne skorzystanie z ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
 
BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA

mgr Anna Pękała

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalmnymi.


 

Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  

Wysokość ulgi została ustalona na 1,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.
 
Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? 
 
Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt  jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w Urzędzie Miasta Mszana Dolna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi (obecnie obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny w Urzędzie Miasta i tutaj).
 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
 • Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
 • Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
 • Kompostowaniu podlegają m.in. miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, fusy po herbacie i kawie, skorupki od jajek.
 • Kompostowaniu nie powinny podlegać m.in. kości, mięso, zepsuta żywność, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, a także resztek roślin, które były porażone przez choroby (mogą one być źródłem zakażenia w kolejnych latach).
 • Organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni.
 • Pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności).
 • Pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie np. połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw np. torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu.
 • Pryzmę należy regularnie podlewać wodą, a także powinna być przerabiana tzn. poddana przemieszczaniu warstw kompostu, w taki sposób, aby warstwy wierzchnie znalazły się pod spodem, a spodnie na wierzchu pryzmy 
 • W razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony poprzez dostarczenie odpowiednich kultur mikroorganizmów.
 • Pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej zera.
 
Ważne!
Kompostowanie odpadów niesie za sobą szereg korzyści, natomiast uzyskany kompost posiada wiele cennych właściwości:
 • pomaga w poprawie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów,
 • stanowi bogactwo różnorodnych składników odżywczych,
 • stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną,
 • zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne.
 
Mieszkaniec, który wskazał w deklaracji, że będzie wykorzystywał kompostownik do zbierania odpadów biodegradowalnych winien je zagospodarować w całości, natomiast część niepodlegającą kompostowaniu oddać w worku na bioodpady.
W przypadku stwierdzenia braku zasadności powyższego działania, właściciel nieruchomości otrzyma stosowną informację, a przy kolejnym naruszeniu Burmistrz Miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z tyt. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
 
Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono brak kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 


Podobne artykuły

śro, 17 sty 2024, 12:24:38

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024 NIE ULEGA ZMIANIE

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 nie ulega zmianie.

śro, 17 sty 2024, 10:46:35

ZAOPATRZENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH MIASTA MSZANA DOLNA W KOMPOSTOWNIKI

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. W związku z możliwością starania się o wsparcie w tym zakresie zachęcamy

pią, 8 gru 2023, 13:48:02

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MSZANIE DOLNEJ - 2024

Chcielibyśmy poinformować, iż od 01.01.2024 r. zmieni się harmonogram odbioru odpadów w Mieście Mszana Dolna. W ramach zmian zostaną na nowo przypisane ulice do dwóch części miasta oznaczonych jako M-1 i M-2.

pon, 13 lis 2023, 10:05:01

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku.

pon, 2 paź 2023, 13:13:49

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TO OBOWIĄZEK!

Segregacja odpadów to nie wybór, a obowiązek. Segregowanie odpadów przez wiele lat było dobrowolne, ale od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania odpadów komunalnych 

pią, 19 maj 2023, 09:15:46

KODY KRESKOWE - OBOWIĄZEK OZNACZANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Mszana Dolna od 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą etykiet/naklejek z kodami kreskowymi. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich.
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

aktualności
Dzisiaj

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/ulga-za-prowadzenie-przydomowego-kompostownika.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/ulga-za-prowadzenie-przydomowego-kompostownika.html