Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ulga za prowadzenie przydomowego kompostownika

 
Od 1 lutego właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  
Wysokość ulgi została ustalona na 1,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.
 
Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? 
 
Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt  jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w Urzędzie Miasta Mszana Dolna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi (obecnie obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny w Urzędzie Miasta i tutaj).
 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
 • Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
 • Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
 • Kompostowaniu podlegają m.in. miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, fusy po herbacie i kawie, skorupki od jajek.
 • Kompostowaniu nie powinny podlegać m.in. kości, mięso, zepsuta żywność, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, a także resztek roślin, które były porażone przez choroby (mogą one być źródłem zakażenia w kolejnych latach).
 • Organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni.
 • Pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności).
 • Pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie np. połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw np. torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu.
 • Pryzmę należy regularnie podlewać wodą, a także powinna być przerabiana tzn. poddana przemieszczaniu warstw kompostu, w taki sposób, aby warstwy wierzchnie znalazły się pod spodem, a spodnie na wierzchu pryzmy 
 • W razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony poprzez dostarczenie odpowiednich kultur mikroorganizmów.
 • Pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej zera.
 
Ważne!
Kompostowanie odpadów niesie za sobą szereg korzyści, natomiast uzyskany kompost posiada wiele cennych właściwości:
 • pomaga w poprawie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów,
 • stanowi bogactwo różnorodnych składników odżywczych,
 • stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną,
 • zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne.
 
Mieszkaniec, który wskazał w deklaracji, że będzie wykorzystywał kompostownik do zbierania odpadów biodegradowalnych winien je zagospodarować w całości, natomiast część niepodlegającą kompostowaniu oddać w worku na bioodpady.
W przypadku stwierdzenia braku zasadności powyższego działania, właściciel nieruchomości otrzyma stosowną informację, a przy kolejnym naruszeniu Burmistrz Miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z tyt. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
 
Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono brak kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 


Podobne artykuły

śro, 31 mar 2021, 16:49:03

INFORMACJA O UZYSKANYCH POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku.
wto, 23 lut 2021, 17:38:52

TERMIN UISZCZANIA OPŁAT, STAWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXVII/237/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 6271)
 
wto, 23 lut 2021, 17:43:42

DARMOWA APLIKACJA "KIEDY ŚMIECI"

W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy śmieci".

śro, 14 paź 2020, 12:02:44

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Przypominamy, że od miesiąca kwietnia śmieci, które odbierane będą dwa razy w miesiącu: to odpady zmieszane i bio - worki brązowe i szare.

śro, 14 paź 2020, 10:36:40

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/ulga-za-prowadzenie-przydomowego-kompostownika.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/2020-10-14/ulga-za-prowadzenie-przydomowego-kompostownika.html