Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń tut.urzędu na okres od dnia  17 maja 2023r do 7 czerwca 2023r wykaz gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do zbycia.
 
Wykaz obejmuje działki ewid.2670,2671,2672,2674,2676,2677/2,2678/2,2679/2,2680/2, 3142/8,3142/9,3142/10,2673,2675,3144/7.
 
Wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - pobierz
 
Informacje o powyższym wykazie można uzyskać : na tablicy ogłoszeń, osobiście w Urzędzie Miasta pokój 207, telefonicznie pod nr 18 3379404  lub na stronie internetowej urzędu. 
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2023-05-18/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2023-05-18/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia.html