Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021r poz.1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń tut.urzędu na okres od dnia  29 czerwca 2022r do 20 lipca 2022r wykaz gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym. 
 
Wykaz obejmuje: działki ewid.4342
 
Informacje o powyższym wykazie można uzyskać : na tablicy ogłoszeń, osobiście w Urzędzie Miasta pokój 207, telefonicznie pod nr 18 3310059 w.204 lub na stronie internetowej urzędu. 
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  - pobierz (PDF)


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-06-28/komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2022-06-28/komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html