Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

                                                                                                           

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego           

 

numer Uchwały Rady Miejskiej

XXXV/299 /2021 z 28 kwietnia 2021r

opis lokalu

lokal  położony na parterze budynku wielolokalowego–   media: energia elektryczna,woda,gaz ( na ścianie)  ,kanalizacja

położenie

Mszana Dolna , ulica Starowiejska 2

numer księgi wieczystej

NS2L/00037995/3  - lokal

NS2L/00037763/8 – działka ewid.4316/9

numer działki ewidencyjnej

4316/9

powierzchnia użytkowa

27,4  m2

cena wywoławcza czynszu  najmu (miesięcznie)

900,00 złotych + VAT miesięcznie

termin płatności

do 10 dnia każdego miesiąca

przeznaczenie w planie zagospodarowania

UC – tereny usług  komercyjnych

wadium

500,00 złotych

forma oddania

najem na okres 5 lat

przetarg ustny nieograniczony

1.Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2021r ( poniedziałek ) o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej. Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać “przetarg – lokal nr 3 ”.

Wadium należy wpłacić w taki sposób , aby w dniu 14 września 2021r  znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.

  Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawić dowód tożsamości.

  Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w  przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

 Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

5.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.  Czynszu najmu.

7.Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

8.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

9.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

10.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej – gospodarka nieruchomościami-  a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

11.Organizator przetargu informuje,że wyklucza się całkowicie możliwość prowadzenia w lokalu salonu gier automatycznych oraz punktu gier o niskich wygranych.

 

Burmistrz Miasta

mgr Anna Pękała

 


Podobne artykuły

czw, 2 wrz 2021, 14:29:32

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy

czw, 2 wrz 2021, 14:28:15

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr  94  / 2021  z dnia  1 września  2021r

Pobierz załacznik - PDF

pon, 28 cze 2021, 08:58:40

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2021r pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ulicy Starowiejskiej.
 
wto, 15 cze 2021, 17:13:40

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie oraz przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 

 
wto, 15 cze 2021, 17:09:04

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2021

Święto Niepodległości

11:00 - 19:00
Mszana Dolna

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-08-17/burmistrz-miasta-mszana-dolna-oglasza-iii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-najem-lokalu-uzytkowego.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-08-17/burmistrz-miasta-mszana-dolna-oglasza-iii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-najem-lokalu-uzytkowego.html