Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę szaletów publicznych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Mszana Dolna N r39   /2021 z dnia 12.04. 2021r
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę szaletów publicznych przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej – plac targowy.
 
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny – ofertowy dotyczący wyboru dzierżawcy szaletów publicznych w Mszanie Dolnej , stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Mszana Dolna , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
Warunki przetargu:
 
1.Przedmiotem przetargu jest dzierżawa  szaletów publicznych przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej – plac targowy – działka ewidencyjna 4703/2 , stanowiących mienie komunalne oraz obsługa tych szaletów.
 
2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
3.Czas trwania dzierżawy : od 01.05.2021r – do 30.04.2022r.
 
4.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej :
a)imię i nazwisko, nazwę i adres(siedzibę) oferenta , nr NIP oraz konta bankowego, na które należy przekazać wadium w sytuacji , gdy oferent nie wygra przetargu,
b) datę sporządzenia oferty,
c)dowód wpłaty wadium,
d)oferowana stawkę czynszu za dzierżawę szaletów publicznych – miesięcznie netto,
e)oświadczenie,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz treścią umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 
5.Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,00 zł netto  + należny podatek VAT.
 
6.Wadium w wysokości 50,00 złotych na konto BS Mszana Dolna 04 8808 0006 0010 0000 0563 0007.
5.Oferty w kopertach z napisem „dzierżawa i obsługa szaletów publicznych w Mszanie Dolnej” należy składać w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 w terminie do dnia 29 kwietnia 2021r  godzina 12.00.
 
 
6.Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021r (piątek   ) w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2 o godzinie 12.00 – sala narad na parterze.
 
7.Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni roboczych od dnia zakończenia postępowania przetargowego.
 
8.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Bliższe informacje udzielne są telefonicznie – 18 3310059 wew.204.


Podobne artykuły

czw, 30 lis 2023, 15:15:12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, ZBYCIA ORAZ UŻYCZENIA - GRUDZIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

wto, 21 lis 2023, 10:30:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Informacja o wyniku  przeprowadzonego  w dniu 20 października 2023r  II przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna
pią, 20 paź 2023, 12:13:33

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Niezabudowane działki gruntu położone w centrum miasta , pomiędzy ścieżką rowerową nad rzeką Mszanką a ulicą Starowiejską.W otoczeniu na północ – zakład przemysłowy , na wschód rzeka, na zachód i południe  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – osiedle Inco.

czw, 12 paź 2023, 11:35:09

INFORMACJE DO PRZETARGÓW Z DNIA 09.10.2023

W wyniku  przeprowadzonego  w dniu 9 października  2023r  I przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Mszana Dolna 

pią, 1 wrz 2023, 11:16:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy
 
pią, 1 wrz 2023, 11:10:46

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY LUB NAJMU - WRZESIEŃ 2023

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U z 2023r poz.344 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-04-13/i-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-szaletow-publicznych.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-04-13/i-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-szaletow-publicznych.html