Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę szaletów publicznych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Mszana Dolna N r39   /2021 z dnia 12.04. 2021r
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę szaletów publicznych przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej – plac targowy.
 
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny – ofertowy dotyczący wyboru dzierżawcy szaletów publicznych w Mszanie Dolnej , stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Mszana Dolna , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
Warunki przetargu:
 
1.Przedmiotem przetargu jest dzierżawa  szaletów publicznych przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej – plac targowy – działka ewidencyjna 4703/2 , stanowiących mienie komunalne oraz obsługa tych szaletów.
 
2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
3.Czas trwania dzierżawy : od 01.05.2021r – do 30.04.2022r.
 
4.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej :
a)imię i nazwisko, nazwę i adres(siedzibę) oferenta , nr NIP oraz konta bankowego, na które należy przekazać wadium w sytuacji , gdy oferent nie wygra przetargu,
b) datę sporządzenia oferty,
c)dowód wpłaty wadium,
d)oferowana stawkę czynszu za dzierżawę szaletów publicznych – miesięcznie netto,
e)oświadczenie,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz treścią umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 
5.Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,00 zł netto  + należny podatek VAT.
 
6.Wadium w wysokości 50,00 złotych na konto BS Mszana Dolna 04 8808 0006 0010 0000 0563 0007.
5.Oferty w kopertach z napisem „dzierżawa i obsługa szaletów publicznych w Mszanie Dolnej” należy składać w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 w terminie do dnia 29 kwietnia 2021r  godzina 12.00.
 
 
6.Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021r (piątek   ) w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2 o godzinie 12.00 – sala narad na parterze.
 
7.Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni roboczych od dnia zakończenia postępowania przetargowego.
 
8.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Bliższe informacje udzielne są telefonicznie – 18 3310059 wew.204.


Podobne artykuły

wto, 17 sie 2021, 12:29:40

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

czw, 2 wrz 2021, 14:29:32

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy

czw, 2 wrz 2021, 14:28:15

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr  94  / 2021  z dnia  1 września  2021r

Pobierz załacznik - PDF

pon, 28 cze 2021, 08:58:40

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2021r pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ulicy Starowiejskiej.
 
wto, 15 cze 2021, 17:13:40

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie oraz przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 

 
wto, 15 cze 2021, 17:09:04

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

KALENDARZ WYDARZEŃ

turystyka
Jutro

PTTK ''XVII Spotkania w górach''

13:00 - 14:00
Lubogoszcz

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-04-13/i-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-szaletow-publicznych.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2021-04-13/i-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-szaletow-publicznych.html