Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

PEŁEN WYKAZ - POBIERZ PLIK PDF


WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do zbycia

Uchwała Rady Miejskiej

 

Nr VIII/72/2019 z dnia 21.05.2019r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

Działka ewidencyjna 4228/4 o powierzchni 0,0173 ha

Użytek wg.ewidencji gruntów – dr

Kw NS2L/00023415/3

 

opis nieruchomości

 

Niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej przy ulicy Kazimierza Wielkiego

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

E 13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

cena wywoławcza sprzedaży

 

6 000,00 złotych netto + należny podatek VAT

Sposób przekazania

 

Przetarg ustny nieograniczony


 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do zbycia

Uchwała Rady Miejskiej

 

 Nr X/82/2019 z dnia 13.06.2019r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

Działka ewidencyjna 4226/16 o powierzchni 0,0531 ha

Użytek wg.ewidencji gruntów  : RIVb,Lzr-RV

Kw NS2L/00023405/0

 

opis nieruchomości

 

Niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej w obrębie Gronoszowa ,

 

Uwaga : działka bez dostępu do drogi oraz z brakiem możliwości połączenia z drogą.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

E 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

cena wywoławcza sprzedaży

 

16 000,00 złotych + należny podatek VAT

Sposób przekazania

 

Przetarg ustny nieograniczony


 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do zbycia

Uchwała Rady Miejskiej

 

Nr VIII/71/2019 z dnia 21.05.2019r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna 5852/18 o powierzchni 0,0124 ha

Użytek wg.ewidencji gruntów – Rola klasy V

Kw NS2L/00023377/4

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona przy ulicy Leśnej w Mszanie Dolnej – starodroże ulicy, działka znacznie nachylona w stosunku do poziomu  ulicy Leśnej

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

C 55 MN/Z – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej objęte częściowo liniami rozgraniczającymi ulicy lokalnej KDL

 

cena wywoławcza sprzedaży netto

 

4 800,00 złotych netto + należny podatek VAT

Sposób przekazania

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2  na okres 21 dni  tj.od dnia 31.07.2019r do dnia 21.08.2019r.

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu , BIP i w prasie.

uwaga:

osoby,którym zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości i spełniają jeden z warunków:

przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności  przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercami poprzednich właścicieli

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia   12 września  2019r.

 Burmistrz Miasta Mszana Dolna

 mgr Anna Pękała

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2019-08-01/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-mszana-dolna-przeznaczonych-do-zbycia.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/gospodarka-nieruchomosciami/2019-08-01/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-mszana-dolna-przeznaczonych-do-zbycia.html