Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Aktywni z każdej strony

Partnerski mecz polsko–słowacki w ramach projektu sportowego

Po uroczystym otwarciu stadionu miejskiego jednym z zaplanowanych wydarzeń był towarzyski mecz drużyn FK Nižná z gminy Nižná na Słowacji i KS Turbacz z Mszany Dolnej w ramach realizacji mikroprojektu  „Aktywni z każdej strony” - polsko-słowackie dziedzictwo sportowe Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna.  W ramach naszego projektu pragniemy przybliżyć mieszkańcom Miasta Mszana Dolna i Gminy Nižná oraz odwiedzającym nas gościom historię sportu oraz aktywność mieszkańców obu miejscowości. Przygotowywana jest specjalna publikacja.
Mecz to jeden z elementów działań – duch sportowej rywalizacji zwyciężył jednak po stronie wśród zawodników Turbacza i mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 5:3.  Pamiątką po towarzyskim spotkaniu będą koszulki dla zawodników promujące realizowany projekt. Celem ogólnym realizacji mikroprojektu jest promowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowego i turystycznego Gminy Nižná na Słowacji i Miasta Mszana Dolna. Partnerem wiodącym i wnioskodawcą projektu jest Miasto Mszana Dolna a partnerem projektu jest gmina partnerska Miasta Mszana Dolna - Gmina Nižná ze Słowacji. W ramach mikroprojektu opracowane i wydane zostaną: książki o dziedzictwie sportowym Miasta Mszana Dolna i Gminy Nižná na Słowacji, przewodnik turystyczny, powstaną również ręcznie malowane mapy obu miejscowości.
 
Ostatnim punktem w programie był występ zespołu słowackiego „GOLF”.
 
Dziękujemy Józefowi Budaczowi z telewizji internetowej tv28 za komentowanie meczu.
 
„Aktywni z każdej strony” - polsko-słowackie dziedzictwo sportowe Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna to mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 
 

„Aktywni z każdej strony" - polsko-słowackie dziedzictwo sportowe Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna

 
Tytuł mikroprojektu: "Aktywni z każdej strony" - polsko-słowackie dziedzictwo sportowe Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna 
 
Názov mikroprojektu: „Aktívni na každej strane” – poľsko-slovenské športové dedičstvo obce Nižná a mesta Mszana Dolna
 
Numer mikroprojektu / Číslo mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/IV/A/0298
Program/Program: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014– 2020
 
Źródło współfinansowania/ Spolufinancovanie source: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
Okres realizacji mikroprojektu / Obdobie realizácie mikroprojektu
03-2021 - 12-2021
 
Partner wiodący - wnioskodawca / Vedúci partner – žiadateľ
Miasto Mszana Dolna
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
www.mszana-dolna.eu
 
Partner mikroprojektu / Partner mikroprojektu
Obec Nižná (SK)
Nová doba 506
Nižná 02743
www.nizna.sk
 
Wartość całkowita mikroprojektu / Celková hodnota mikroprojektu 49 015,50 € w tym z: 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Európsky fond regionálneho rozvoja -  41 663,17 € (85%)
Środki z budżetu państwa/ Prostriedky zo štátneho rozpočtu - 2 450,77 € (5%)
Wkład własny/ Vlastný vklad - 4 901,56 € € (10%)
 
Cel ogólny mikroprojektu
Głównym celem mikroprojektu jest promowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowego i turystycznego Obec Nižná i Miasta Mszana Dolna
 
Hlavný cieľ mikroprojektu
Hlavným cieľom mikroprojektu je propagovanie a rozvoj kultúrneho a turistického dedičstva obce Nižná a mesta Mszana Dolna.
 
Cele szczegółowe mikroprojektu
- podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
- stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze przyczyniające się do jego ochrony, promocji i rozwoju (dzięki opracowaniu i wydaniu przewodników turystycznych, map turystycznych i książek                     o dziedzictwie sportowym obu gmin)
 
Špecifické ciele mikroprojektu
- zatraktívnenie a zlepšenie konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia v oblasti
kultúrneho a prírodného dedičstva 
- vytvorenie spoločných, udržateľných výstupov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve prispievajúcich k jeho ochrane, propagácii a rozvoju (vďaka vypracovaniu a vydaniu turistických sprievodcov, turistických máp a kníh venovaných športovému dedičstvu oboch obcí)
 
Zadania mikroprojektu / Úlohy mikroprojektu
Nazwa zadania Rozwój transgranicznej współpracy Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna
 
Názov úlohy Rozvoj cezhraničnej spolupráce obce Nižná a mesta Mszana Dolna
 
W ramach zadania zostaną:
- opracowane i wydrukowane książki o dziedzictwie sportowym Obec Nižná i Mszany Dolnej
- opracowane i wydrukowane przewodniki turystyczne Obec Nižná i Mszany Dolnej
- opracowane i wydrukowane "malowane"mapy Obec Nižná i Mszany Dolnej
 
V rámci úlohy budú:
- vypracované a vytlačené knihy o športovom dedičstve obce Nižná a Mszany Dolnej
- vypracované a vytlačené knihy – turistickí sprievodcovia obcou Nižná a mestom Mszana Dolna
- vypracované a vytlačené „maľované“ mapy obce Nižná a mesta Mszana Dolna
 
Nazwa zadania  Integracja transgraniczna i budowanie wspólnej tożsamości poprzez sport
 
Názov úlohy Cezhraničná integrácia a budovanie spoločnej identity prostredníctvom športu
 
Miejsce realizacji / Miesto realizácie Miasto Mszana Dolna
 
W ramach zadania odbędzie się wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będą drużyny sportowe z Obec Nižná i Miasta Mszana Dolna. Zadanie to wzmocni więzi między obiema drużynami i przyczyni się do promocji projektu. 
 
V rámci úlohy sa bude konať priateľský zápas medzi mužstvami Táto úloha posilní vzťahy medzi obidvomi mužstvami a prispeje k propagácii projektu.
 
Status projektu / stav práce: w trakcie realizacji / prebieha

Umowa podpisana

Pod koniec stycznia Burmistrz Miasta Anna Pękała oraz Michał Stawarski Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” podpisali umowę ze Związkiem Euroregion „Tatry” o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego "Aktywni z każdej strony" - polsko-słowackie dziedzictwo sportowe Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.


Nasz projekt jest jednym z 21 projektów na pograniczu polsko-słowackim, dzięki któremu zostanie poszerzona infrastruktura turystyczna. W ramach projektu zostaną wydane książki o dziedzictwie sportowym w obu miejscowościach, przewodniki turystyczne oraz „malowane mapy” po Gminie Nižná i Mieście Mszana Dolna. Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2021r.

Mamy jeszcze plany związane z meczami towarzyskimi obu drużyn piłkarskich, bardzo liczymy, że uda się nam spotkać na zielonej murawie. Mimo wielu utrudnień związanych z sytuacją epidemiczną jesteśmy w stałym kontakcie z naszym słowackim partnerem Starostą Jaroslavem Rosiną i pracownikami urzędu. Z naszej strony projekt koordynują Antoni Róg Sekretarz Miasta oraz Faustyna Kaletka – Zastępca Kierownika USC. W realizację projektu również mocno zaangażowani są Radni wraz z Przewodniczącym Rady Januszem Matogą.

fot.

Euroregion "TATRY"

 

AKTUALNOŚCI

wto, 7 gru 2021, 14:13:36

UWAGA, ZMIANA W ODBIORACH ŚMIECI

Szanowni Mieszkańcy, ze względu na sytuacje epidemiologiczną wprowadza się zmiany w harmonogramie odbioru śmieci

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktywni-z-kazdej-strony.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktywni-z-kazdej-strony.html