Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

Aktualności

pią, 18 paź 2019, 13:45:45

PIERWSZE SPOTKANIE DOT. STRATEGII MIASTA ZA NAMI

W czwartek, 17 października 2019r. odbyło się pierwsze dyskusyjne spotkanie warsztatowe poświęcone przygotowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027. Podczas prezentacji Pan Wojciech Odzimek oraz Pan Dawid Hoinkis z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji przedstawili obraz miasta Mszana Dolna w danych statystycznych, a także główne założenia Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Przygotowywany dokument ma być spójny z wymienionymi wyżej strategiami.

pią, 18 paź 2019, 13:31:13

PODPISANA UMOWA NA REMONT STADIONU MIEJSKIEGO

W dniu 16 października Burmistrz Miasta Anna Pękała oraz przedstawiciele warszawskiej firmy „EVERSPORT” podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie Dolnej – wariant 400 m treningowy”.

śro, 16 paź 2019, 13:01:08

UMOWA NA ŚCIEŻKI ROWEROWE PODPISANA

W dniu 16 października Burmistrz Miasta Anna Pękała oraz Stanisław Kośmider przedstawiciel firmy F.H.U. ”Kośmider” z Rabki Zdroju podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki”. Prace budowlane wg założonego planu rozpoczną się już w tym tygodniu.

 

śro, 16 paź 2019, 12:07:55

KONSULTACJE PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA NATURY 2000 RABA Z MSZANKĄ

Rozpoczynają się konsultacje do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120092 na terenie gmin: Mszana Dolna, Lubień, Pcim. Z projektem można zapoznać się w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25 oraz na stronie internetowej RDOŚ pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-rabazm
 

wto, 15 paź 2019, 11:16:40

EWAKUACJA SZKOŁY - ĆWICZENIA OBRONY CWYILNEJ

W ramach realizacji zadań Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Zespół Placówek Oświatowych ćwiczył ewakuację  z terenu budynku podczas trwania lekcji na wypadek zagrożeń. Ćwiczenia odbyły się dziś tj. we wtorek 15 października - w dwie minuty wszyscy uczniowie opuścili budynek szkoły.

wto, 15 paź 2019, 10:52:03

PSZOK JUŻ DZIAŁA!

Zapraszamy do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i piątek od godziny 7:00 do 15:00  oraz w każdą sobotę w godzinach od 08:00 do 12:00.


 

wto, 15 paź 2019, 09:28:01

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WARSZTATOWE

Zapraszamy na dyskusyjne spotkanie warsztatowe poświęcone przygotowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej, ul. Marszałka Piłsudskiego 2 (sala narad) – 17 października o godz. 14:00.
 

czw, 10 paź 2019, 13:46:09

PSZOK CZYNNY OD 15 PAŹDZIERNIKA

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że od dnia 15 października  2019 r. będzie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej (na terenie ZGK)

pon, 7 paź 2019, 14:25:19

ZAKAZ UŻYWANIA WODY - ODWOŁANY

Na podstawie pisma: NHK.431.2.41.2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej informujemy, że jakość wody z wodociągu miejskiego Mszana Dolna „Szklanówka” pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 

nie, 6 paź 2019, 16:04:39

KONCEPCJA BUDOWY NOWEJ LINII - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Poniżej przedstawiamy koncepcję programowo-przestrzenną dotyczącą przebiegu linii kolejowej w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz Etap I: prace przygotowawcze”.
 

pon, 7 paź 2019, 14:58:07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MSZANIE DOLNEJ

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).
 

czw, 12 wrz 2019, 10:42:52

ZMIANY W PRZEPISACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 1 września 2019 zmieniły się przepisy dla przedsiębiorców w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych, zmiany dotyczą też ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wto, 27 sie 2019, 09:05:48

OGŁOSZENIE O PONOWNYM KONKURSIE NA KIEROWNIKA SP ZOZ

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).
 

 

wto, 20 sie 2019, 13:05:36

PRZED KONSULTACJAMI ZAPOZNAJ SIĘ Z DIAGNOZĄ I MAPAMI

Na dzień 27 i 29 sierpnia zaplanowane są konsultacje społeczne dla mieszkańców - zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym dokumentem „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” oraz szczegółowymi mapami obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 

wto, 24 wrz 2019, 11:12:48

DOBIEGAJĄ KOŃCA WARSZTATY

Dobiegają końca warsztaty muzyczne „Mozart kontra Sinatra - Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę VIII edycja”, które odbywają się popołudniami na sali Urzędu Miasta. Wypracowane muzycznie utwory to wielka niespodzianka dla wszystkich, którzy pojawią się na finałowym koncercie w niedzielę, 29 września o godz. 17:00 w ramach obchodów święta miasta „Pod skrzydłami anioła”.

 

czw, 22 sie 2019, 23:25:34

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2019R. - „WYPRAWKA SZKOLNA”

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. - „Wyprawka szkolna”, udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego.
 

wto, 20 sie 2019, 12:44:06

MSZANA NA ODPUŚCIE W LUDŹMIERZU

Jak zawsze tysiące pielgrzymów – nie tylko z Podhala pojawia się w Ludźmierzu, 15 sierpnia na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.  Nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego miasta, wybrali się tam członkowie Asysty Zagórzańskiej razem z Orkiestrą Dętą OSP.
 

śro, 18 wrz 2019, 13:36:54

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO MSZANA DOLNA

W związku z przystąpieniem Miasta Mszana Dolna do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 przedstawiamy poniżej raporty z konsultacji społecznych.
 

pon, 16 wrz 2019, 12:07:20

WYNIKI ODBYTYCH WARSZTATÓW I DEBATY DOT. PROJEKTÓW UCHWAŁ

W związku z przystąpieniem Miasta Mszana Dolna do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 poniżej raporty z debaty w ramach konsultacji społecznych oraz raporty z warsztatów w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał.

pią, 13 wrz 2019, 10:26:37

ZBIÓRKA GABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI - JESZCZE JEDEN DZIEŃ NA ZGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w miesiącu  październiku 2019 r. Warto pamiętać o kilku zasadach, które obowiązują przy okazji tej zbiórki.


 

wto, 3 wrz 2019, 11:24:27

INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje o rozpoczęciu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mszana Dolna. Inwentaryzacja ma posłużyć wykonaniu audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego z propozycją zadań modernizacyjnych w przyszłości.

wto, 20 sie 2019, 13:21:04

DLACZEGO WZROSŁY OPŁATY ZA ODBIÓR ŚMIECI?

Wzrost opłaty w miesiącu lipcu został ustalony uchwałą nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 13 czerwca 2019r. - 19,00zł odpady segregowane, 38,00 zł odpady niesegregowane. Kolejna podwyżka nastąpiła w sierpniu 2019r., na 25,00 zł odpady segregowane, 40,00 zł odpady niesegregowane, była ona spowodowana w poprzednich miesiącach przekroczeniem założonych w umowie ilość odpadów o 269,49 ton.

 

 

pon, 19 sie 2019, 13:20:33

PODZIĘKOWANIA OD RODZICÓW KONRADA NAWARY

Drodzy nasi Przyjaciele, Kochani Dobroczyńcy,
16 sierpnia b.r. nasze serca przeszył ból nieporównywalnie większy od tego, który odczuwałam jako matka podczas przyjścia Konrada na świat. W tym dniu towarzyszyliśmy naszemu pierworodnemu Synkowi w ostatniej chwili Jego ziemskiego życia. 
wto, 13 sie 2019, 11:57:13

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI DLA MIASTA MSZANA DOLNA

W związku z przystąpieniem Miasta Mszana Dolna do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna, jak również wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 
 
wto, 13 sie 2019, 11:42:13

MSZANA DOLNA PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU ''MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

W piatek,  9 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna Pękała podpisała List Intencyjny dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele Anioł”.
 
 
pią, 9 sie 2019, 11:17:10

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W związku z trwającymi w dalszym ciągu pracami dot. pełnego wyposażenia PSZOK oraz prac związanych z montażem wagi oraz drogi dojazdowej do punktu informujemy, iż  termin otwarcia PSZOK został przełożony ze względów technicznych. 
wto, 30 lip 2019, 14:49:29

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SP ZOZ

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
 
czw, 12 wrz 2019, 10:39:00

SPOTKANIE Z PANIĄ BURMISTRZ

Burmistrz Miasta Anna Pękała zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie w czwartek, 19 września o godz. 18.00, które odbędzie się w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej (Orkanówka). Serdecznie zapraszamy!
 

pon, 14 paź 2019, 11:43:47

NAJEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkół składamy najlepsze życzenia
 

pią, 4 paź 2019, 12:30:37

UWAGA! WODA NIEZDATNA DO PICIA!

W związku z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nr 29/NHK/19 z dnia 04.10.2019 woda w wodociągu Szklanówka nie nadaje się do celów spożywczych i higienicznych. Woda ta może być wykorzystana wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

czw, 26 wrz 2019, 08:30:18

XV UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej dnia 29 września 2019 r. (niedziela) o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 

czw, 19 wrz 2019, 08:18:42

XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej dnia 25 września 2019 r. (środa) o godzine 14:00. Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 

wto, 17 wrz 2019, 14:16:59

KONCEPCJA BUDOWY NOWEJ LINII KOLEJOWEJ – MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM W URZĘDZIE MIASTA

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy nowej linii kolejowej, Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, iż istnieje możliwość zapoznania się z opracowaną na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. koncepcją programowo-przestrzenną układów drogowych oraz przejazdów kolejowych przebiegających przez teren Miasta Mszana Dolna.
 

pią, 13 wrz 2019, 10:20:52

KONCERT GOSPEL NA FINAŁ WARSZTATÓW JUŻ W NIEDZIELĘ!

Gorąco zapraszamy na energetyczny koncert gospel, który będzie podsumowaniem warsztatów prowadzonych przez ten weekend pod okiem Colina Williamsa w Miejskim Ośrodku Kultury.

czw, 29 sie 2019, 23:31:11

KONDOLENCJE DLA P. KRZYSZTOFA SMAGI - RADCY PRAWNEGO URZĘDU MIASTA

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia, a także słowa wsparcia dla Pana Krzysztofa Smagi  - Radcy Prawnego Urzędu Miasta
 

czw, 18 lip 2019, 14:49:40

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
 
śro, 17 lip 2019, 16:39:28

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ENERGETYCZNĄ!

W związku z obowiązkiem przygotowania przez Miasto Mszana Dolna Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, zwracamy się do Państwa z prośbą i wypełnienie ankiety. 
.
śro, 3 lip 2019, 11:20:27

ZŁÓŻ WNIOSEK NA ''DOBRY START'' DLA UCZNIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu  "Dobry start"
 
śro, 3 lip 2019, 10:57:37

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OD 1 LIPCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej uprzejmie informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 
 
śro, 3 lip 2019, 10:22:38

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r poz.2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje 
pon, 1 lip 2019, 07:45:47

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU MIASTA

Burmistrz Miasta informuje, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Urząd  jest czynny w dni robocze w godzinach od. 7:00 do 15:00.
 
pią, 21 cze 2019, 12:24:37

NOWY HARMONOGRAM

Dostępny jest już nowy harmonogram wywozu śmieci na miesiąc lipiec. Harmonogram dostępny jest poniżej w wersji pdf oraz w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI
 
pon, 24 cze 2019, 09:16:50

KONDOLENCJE DLA PANI ELŻBIETY SMAGI - RADNEJ MIASTA MSZANA DOLNA

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia, a także słowa wsparcia dla Pani Elżbiety Smagi Radnej Miasta Mszana Dolna
 
wto, 25 cze 2019, 08:21:09

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu „Odpowiedzialny sprzedawca”.

pon, 12 sie 2019, 15:04:11

XIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 
śro, 10 lip 2019, 10:28:49

XII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 
pią, 5 lip 2019, 11:07:58

OGŁOSZENIE DRUGIEGO NABORU DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie drugiego naboru do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019r. 

pią, 5 lip 2019, 11:09:10

TKKF ZAPRASZA NA XV TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Serdecznie zapraszamy na XV Turniej Siatkówki Plażowej o puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna organizowany przez TKKF Ognisko „Lubogoszcz” w ramach „Dni Mszany Dolnej 2019”. 
śro, 17 lip 2019, 16:47:56

DNI MSZANY DOLNEJ - SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

W sobotę, 20 lipca Dni Mszany Dolnej otwiera Turniej Siatkówki Plażowej – piętnasta edycja tych sportowych zmagań rozpocznie się o godz. 9:00 na boiskach miejskiej plaży przy ul. Starowiejskiej. Następnie w godzinach popołudniowych zapraszamy na stadion miejski
 
,
 
śro, 17 lip 2019, 16:41:27

EKOLOGIA NA DNIACH MSZANY DOLNEJ

Na Dni Mszany Dolnej 2019 zaprosiliśmy do naszego miasta na ekologiczne prezentacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Krakowa. Pojawi się również bus z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini. Mobilna ekspozycja na temat odnawialnych źródeł energii wyposażona będzie w urządzenia grzewcze i produkujące energię cieplną i elektryczną.

 

pią, 5 lip 2019, 10:37:44

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs 
(zapytanie ofertowe) na wynajęcie lokalu stołówki szkolnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, ul. Rynek 21.
 
wto, 25 cze 2019, 12:00:01

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DOT. MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 104

Burmistrz Miasta Anna Pękała oraz Radni Rady Miejskiej zapraszają serdecznie mieszkańców miasta na spotkanie dot. modernizacji linii kolejowej nr 104 w Mszanie Dolnej.

czw, 25 lip 2019, 09:53:02

MSZA NA LUBONIU WIELKIM

W niedzielę 28 lipca, na Luboniu Wielkim odprawiona zostanie doroczna msza św. dziękczynna - jest to msza, która odprawiana jest jako podziękowanie za uratowanie schroniska z pożogi wojennej. Nabożeństwo zostanie odprawione przy kaplicy Matki Boskiej Lubońskiej o godzinie 12.00. 
czw, 1 sie 2019, 08:05:54

ZAWYJĄ SYRENY

W tym roku to 75 rocznica Powstania Warszawskiego, dlatego też we wszystkich miastach Polski, w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 zawyją syreny. To symbol uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, nie tylko w samej stolicy, ale też w innych miastach Polski. Pragniemy w ten sposób przypomnieć, że Powstanie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, było walką o niepodległość całej Polski i wszystkich Polaków. 

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci