Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją znak: DOR.7110.414. 2023.JOO z 06.02.2024 r. umorzył postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji nr 11/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.27.2023.MM z 09.10.2023 r., którą Wojewoda Małopolski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną.
 
Pełna treść obwieszczenia - TUTAJ


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-02-12/obwieszczenie-wojewody-malopolskiego.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2024-02-12/obwieszczenie-wojewody-malopolskiego.html