Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Portal eGmina dla mieszkańców

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej w ramach realizowanego projektu "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna" uruchomił portal eGmina dla mieszkańców miasta.
 
Portal jest dostępny pod adresem internetowym ebom.mszana-dolna.eu.
 
Jednym z elementów portalu jest dział "Podatki i opłaty" umożliwiający uzyskanie informacji o bieżącym stanie rozliczeń z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 
Aby w pełni korzystać z tych funkcji, mieszkaniec powinien zarejestrować się poprzez założenie konta w systemie oraz powiązać to konto ze swoim profilem zaufanym. Profil zaufany jest wykorzystywany do weryfikacji tożsamosci.
Po pomyślnym powiązaniu konta z profilem zaufanym, do zalogowania się wystarczy bezpośrednie wskazanie na profil zaufany i autoryzacja dostępu za jego pomocą.
 
Zalecamy zapoznać się z instrukcją obsługi portalu, gdzie szczegółowo opisano proces uzyskania dostępu do sysytemu. Instrukcja dostępna jest pod linkiem w lewym dolnym rogu ekranu powitalnego portalu.
 
Osoba, dla której wystawiona jest decyzja podatkowa, uzyskuje dostęp do aktualnego stanu rozliczeń z tytułu podatków lokalnych.
Analogicznie, osoba która złożyła deklarację opłaty za odbiór odpadów komunalnych, uzyskuje dostęp dostanu rozliczeń z tego tytułu.
 
W najbliższym czasie możliwe będzie, z poziomu przeglądania rozliczeń, dokonanie płatności elektronicznej. Koszt takiej płatności, dokonywanej za pośrednictwem Blue Media, to 1 zł.
Bardzo prosimy o właściwe opisywanie tytułu płatności, co znacząco przyspiesza jej obsługę i szybkie wykazanie na stanie rozliczeń.
 
Portal, w dziale Serwisy, zawiera moduł "Portal e-usług E-SPDP" umożliwiający złożenie wniosku o wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego oraz wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania.
 
W tym samym dziale "Serwisy" jest też moduł geoinformacyjny "Portal Mapowy Inspire Hub" o danych przestrzennych obszaru Miasta Mszana Dolna, zawierający warstwy informacyjne o działkach, miejscowym planie zagospodarownia przestrzennego, obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym oraz obszarze aglomeracji.
 
W dziale "Harmonogramy" można zapoznać się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
 
Portal będzie rozwijany i uzupełniany o nowe funkcjonalności. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania.
 
 


Podobne artykuły

pon, 20 maj 2024, 16:54:14

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY - MIASTA MSZANA DOLNA ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2023”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

śro, 8 maj 2024, 14:55:51

MOK ZAPRASZA - XI EDYCJA MINI TALENT SHOW - ZGŁOSZENIA JESZCZE DO ŚRODY!

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do jedenastej edycji konkursu „Mini Talent Show”. Zapraszamy utalentowanie dzieci i młodzież, którzy chcą pochwalić się swoimi zdolnościami. Zgłoszenia przyjmowane są zgłoszenia do 29 maja.

pon, 20 maj 2024, 11:07:23

ZAPRASZAMY NA ZAGÓRZAŃSKĄ MAJÓWKĘ

Serdecznie zapraszamy na Zagórzańską Majówkę - uroczyste zakończenie tradycyjnych nabożeństw ku czci Matki Bożej. Tym razem kolejne wersy litanii loretańskiej odśpiewamy w usytuowanej pośród łąk umajonych, gór i dolin zielonych, kaplicy w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjno-Rekreacyjnym na Śnieżnicy.

sob, 25 maj 2024, 07:12:06

BURMISTRZ PODPISAŁA SWOJĄ PIERWSZĄ UMOWĘ

W czwartek, 23 maja Burmistrz Miasta Agnieszka Orzeł podpisała umowę na realizację zadania pn.  „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna”. Umowę ze strony Wykonawcy podpisała Agnieszka Rozenau-Rybowicz  właściciel firmy „Terra” z Krakowa.

pon, 27 maj 2024, 12:27:20

ŚWIĘTOWANIE U PREZYDENTA RP

Bartosz Gocał Radny Miejski Miasta Mszana Dolna razem z innymi młodymi radnymi z zagórzańskich samorządów otrzymali zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Andrzej Duda zaprosił w piątek, 24 maja do ogrodów Pałacu Prezydenckiego samorządowców, w tym przede wszystkim najmłodszych radnych.

wto, 28 maj 2024, 11:19:13

WAŻNA JEST WIEDZA, KTÓRA MOŻE POMÓC – WNIOSKI PO KONFERENCJI POWIATOWEJ

22 maja odbyła się Konferencja Powiatowa pt. „Jestem, ale… nie chcę być – depresja i tendencje samobójcze dzieci i młodzieży”. Wydarzenie to jest jedną z inicjatyw Stowarzyszenia "Kierunek Przyszłość" w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-06-06/portal-egmina-dla-mieszkancow.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-06-06/portal-egmina-dla-mieszkancow.html