Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna

ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 63, ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082, z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1428), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem” - Burmistrz Mszana Dolna zarządza co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
1.    na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu,
2.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna,
3.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna.

§ 4. Konkurs na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony na zasadach, w trybie i w/g procedury określonej w rozporządzeniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia - Ogłoszenie o Konkursie

Załącznik nr 1 - Klauzula RODO


 


Podobne artykuły

pon, 22 maj 2023, 11:35:06

ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY!

Niedziela, 28 maja to w naszym mieście święto dla najmłodszych. Od godz. 14.00 w parku miejskich czeka masa atrakcji: zapraszamy na konkursy i gry z nagrodami, most tyrolski, ściankę wspinaczkową, rodzinną grę terenową, pokaz sprzętu strażackiego, skręcanie balonów, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i skakanki. Serdecznie zapraszamy!

 

pon, 15 maj 2023, 13:21:02

ZAGÓRZAŃSKA MSZA ŚW.

28 maja 2023 r.,  o godz. 14.00, w zabytkowym kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej, na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, odprawiona zostanie Zagórzańska Msza św. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewni Zespół Łętowianie.

 

śro, 19 kwi 2023, 13:31:39

W GÓRY, W GÓRY!

Koło Terenowe PTTK zaprasza na „XIX Spotkania w górach” zaplanowano szesć wyjść w tym sezonie, a jeszcze dodatkowo dla członków Koła Terenowego zorganizowane będą wycieczki wyjazdowe. Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia na turystycznych szlakach!

pią, 26 maj 2023, 09:52:31

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY - MIASTA MSZANA DOLNA ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2022”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

pią, 26 maj 2023, 09:21:36

ZMIANY W GODZINACH PRACY URZĘDU MIASTA – OD 1 CZERWCA

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że Urząd Miasta Mszana Dolna od 1 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku Urząd Miasta będzie czynny w godz. 7:00 do godz. 15:00.

wto, 23 maj 2023, 09:46:13

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Samorząd Miasta Mszana Dolna konsekwentnie wspiera lokalnych przedsiębiorców. To szczególnie ważne w ostatnim czasie, kiedy – ze względu na sytuację geopolityczną – znacznie wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W minionym Roku Rada Miejska podjęła uchwałę o wysokości stawek podatku od środków transportu. W Mszanie Dolnej są one najniższe z możliwych.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią tej uchwały.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-15/zarzadzenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-15/zarzadzenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html