Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna

ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 63, ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082, z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1428), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem” - Burmistrz Mszana Dolna zarządza co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
1.    na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu,
2.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna,
3.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna.

§ 4. Konkurs na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony na zasadach, w trybie i w/g procedury określonej w rozporządzeniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia - Ogłoszenie o Konkursie

Załącznik nr 1 - Klauzula RODO


 


Podobne artykuły

pon, 10 cze 2024, 10:00:40

UWAGA - UTRUDNIENIA W URZĘDZIE

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zaplanowanym remontem i budową windy w Urzędzie Miasta w najbliższym czasie pojawią się utrudnienia, które ograniczą dostępność do wybranych wydziałów na terenie budynku.

 

 

pon, 27 maj 2024, 09:34:49

UWAGA! ZMIANY W GODZINACH PRACY URZĘDU MIASTA – OD 1 CZERWCA

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że Urząd Miasta Mszana Dolna od 1 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku Urząd Miasta będzie czynny w godz. 7:00 do godz. 15:00.

pią, 14 cze 2024, 16:07:02

III ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Sasal zwołuje III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 czerwca (czwartek) o godz. 13:00 na sali narad w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

 

pon, 20 maj 2024, 16:54:14

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY - MIASTA MSZANA DOLNA ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2023”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

sob, 15 cze 2024, 07:10:32

PARAFIA ZAPRASZA NA ''SPOTKANIE RODZIN PRZY MIŁOSIERDZIU''

W niedzielę, 16 czerwca Parafia pw. Miłosierdzia Bożego zaprasza na „Spotkanie Rodzin przy Miłosierdziu”. Tuz po mszy św. o godz. 10:30 zaplanowane są atrakcje, które zajmą cały parking.  W programie: występy grup parafialnych,  darmowe atrakcje dla dzieci, konkursy z nagrodami, zaplecze gastronomiczne.

czw, 11 kwi 2024, 11:53:27

W GÓRY, W GÓRY! JUBILEUSZOWY, XX SEZON „SPOTKAŃ W GÓRACH” - ĆWILIN W NIEDZIELĘ!

Koło Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej zaprasza na otwarcie  dwudziestego sezonu „Spotkań w górach” na górze Wsołowej, w niedzielę 21 kwietnia. Wsołowa z najpiękniejszą panoramą na Mszanę Dolną otwiera nasz tegoroczny jubileuszowy cykl, będzie to pierwszy szczyt na liście z sześciu do zdobycia.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-15/zarzadzenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-15/zarzadzenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html