Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna

ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 63, ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082, z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1428), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem” - Burmistrz Mszana Dolna zarządza co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
1.    na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu,
2.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna,
3.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna.

§ 4. Konkurs na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony na zasadach, w trybie i w/g procedury określonej w rozporządzeniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia - Ogłoszenie o Konkursie

Załącznik nr 1 - Klauzula RODO


 


Podobne artykuły

pią, 1 gru 2023, 15:12:13

UWAGA! INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie trzeciego o prawdopodobieństwie wystąpienia od godz. 18:00 dnia 01.12.2023 do godz. 03:00 dnia 03.12.2023 intensywnych opadów śniegu. Jednocześnie od godz. 02:00 dnia 02.12.2023 do godz. 22:00 dnia 02.12.2023 mogą na terenie naszego powiatu wystąpić marznące opady. Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności.

wto, 28 lis 2023, 12:46:40

PRACE NA WODOCIĄGU

W związku z pracami na sieci wodociągowej, zmierzającymi do ograniczenia jej zużycia, będą występowały okresowe zmiany ciśnienia wody podawanej do odbiorców. Szczególnie w godzinach nocnych, przy małych rozbiorach, ciśnienie w sieci wodociągowej może wzrastać do wartości przekraczającej 0,6 MPa (6 barów). Mieszkamy w rejonie górzystym gdzie nieuniknione są zmiany ciśnienia wody podawanej do odbiorców. Rury wodociągowe poddawane są próbie ciśnieniowej do ok 12 barów.

 

wto, 21 lis 2023, 16:21:51

ZAGÓRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY - ZAPRASZAMY TWÓRCÓW I WYSTAWCÓW!

W niedzielę, 10 grudnia, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, zapraszamy na plac targowy w Mszanie Dolnej. Na Zagórzańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym pojawią się świąteczne ozdoby, stroiki, wypieki i pierniczki oraz wszelkiego rodzaju okołoświąteczne produkty i wyroby… Będą sery, miody i inne pyszności! Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” z Olszówki zachęca do udziału w II Konkursie Potraw Wigilijnych.

 

pią, 17 lis 2023, 13:50:03

II KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZEŃ

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” zaprasza na II Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 10 grudnia 2023 r. o godz. 14.00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 27 lis 2023, 09:03:49

TANI WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW!

Szanowni Państwo, Miasto Mszana Dolna zachęca do zakupu węgla. Posiadamy jeszcze groszek plus oraz orzech, a każda tona kosztuje teraz zaledwie 1500 zł brutto. Zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta osobiście lub pod nr. tel. 780-189-492. 

pią, 24 lis 2023, 14:25:04

MIEJSKA BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ZAGÓRZAŃSKĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna. Od 27 listopada do 18 grudnia do Biblioteki Miejskiej można dostarczać opisane prace.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-15/zarzadzenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-15/zarzadzenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html