Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zagórzańskie Dziedziny łączą…

To jedno krótkie zdanie najpełniej opisuje II Galę Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny. W piątkowe popołudnie, 28 kwietnia, u progu tegorocznej majówki, połączyły nie tylko Region Zagórzański z sercem Małopolski; połączyły przede wszystkim ludzi, dla których promocja tej pięknej ziemi i jej potencjału to priorytet.

Na zaproszenie organizatorów – Zagórzańskich Dziedzin i Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego INICJATYWA – odpowiedzieli znamienici goście:

- Andrzej Gut – Mostowy – Wiceminister Sportu i Turystyki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki
- Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
- Anna Tobiasz – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
- Janusz Potaczek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz Agnieszka Orzeł i Grzegorz Wójcik – radni powiatowi
- Jan Chorągwicki – Przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna
- Wojciech Winkel – Członek Zarządu Wawel S.A., przewodnik tatrzański, sympatyk zagórzańskiej marki lokalnej
- Czesław Szynalik – Prezes Forum Gmin Beskidu Wyspowego, inicjator akcji Odkryj Beskid Wyspowy
- dr inż. Janusz Tomasiewicz – dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
- Teofila Latoś – Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Mszana Dolna
- Jadwiga Zapała – kustosz Orkanówki – domu Władysława Orkana w Porębie Wielkiej
- Wojciech Kusiak – Wicedyrektor Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju
- Andrzej Dębski – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej
- Renata Stelmach – Prezes Fundacji Po Zdrowie Do Natury, inicjatorka i koordynatorka marki lokalnej Miodny Szlak
- członkowie Kapituły Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny: Marek Panek – jej Przewodniczący, dr Katarzyna Ceklarz – Wiceprzewodnicząca, Olga Gałek i ks. Jan Zając
- Małgorzata i Jerzy Macioł – właściciele i redaktorzy popularnego portalu turystycznego „Góry dla Ciebie”
- Justyna Soból – blogerka turystyczna prowadząca profile „Odkrywając Beskidy”.

Nie zawiedli partnerzy i kreatorzy Zagórzańskich Dziedzin.

Honory gospodarzy wydarzenia pełnili zagórzańscy samorządowcy: Anna Pękała, Burmistrz Miasta Mszana Dolna; Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna, inicjator i koordynator Zagórzańskich Dziedzin oraz Rafał Rusnak, Wójt Gminy Niedźwiedź.

W podniosły nastrój wprowadził wszystkich goszczący u Zagórzan Marek Werbowecki – Absolwent Kijowskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w klasie skrzypiec, który pracował w Narodowej Orkiestrze Instrumentów Ludowych w Kijowie oraz Tarnopolskiej Filharmonii Regionalnej, a jako ochotnik uczestniczył w toczącej się wojnie na Ukrainie.

Uroczystość rozpoczęto od nadania Województwu Małopolskiemu tytułu Partnera II Gali Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny. Fakt ten potwierdzili swoimi podpisami: Agnieszka Duda – Wiceprezes Fundacji Inicjatywa oraz Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Kulminacyjnym punktem gali oraz powodem, dla którego tak zacne grono zebrało się w stolicy Zagórzan, było wręczenie certyfikatów i statuetek potwierdzających prawo do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny przez producentów, dostawców usług i osoby podejmujące inicjatywy mające na celu budowanie i wzmacnianie zagórzańskiej marki lokalnej. Takiego zaszczytu dostąpili:

  •  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe JANDA, które certyfikat otrzymało w odniesieniu do usług: Oferta turystyczno – noclegowa w JANDA RESORT&CONFERENCE oraz Punkt sprzedaży produktu lokalnego i Zagórzańska księgarenka
  • Koło Gospodyń Wiejskich Łętowe  - na usługę Oferta edukacyjna „Zagórzańskie smaki” – warsztaty gotowania tradycyjnych potraw kuchni zagórzańskiej (przedłużenie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny)
  • Baza Szkoleniowo – Wypoczynkowa Lubogoszcz w Kasince Małej, działająca w ramach Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, na usługę  Oferta turystyczna w Bazie Szkoleniowo – Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej” (przedłużenie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny)
  • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlom - w ich przypadku certyfikat dotyczy przedłużenia obowiązywania prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny na usługę Warsztaty taneczno – muzyczne „Pieca zadym nie troncojcie” oraz przyznania im takiego uprawnienia w odniesieniu do dwóch kolejnych usług: Kaście byli kie my się bawili – zagórzańskich zabaw oraz Biesiady zagórzańskiej
  • Józefa Potaczek, której Kapituła przyznała Znak Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY dla usługi Zagórzańskie malowanie i dla produktu: Drzewiane łobrozki
  • Monika Kubik na produkt: Sery Gorczańskie (naturalny, wędzony, z dodatkami)
  • Wytwórnia Mrożonek Mała Gastronomia Smakosz Maciej Komenza – na  dwa produkty: Smakosz – pierogi mojej mamy z borówkami 450 g oraz Lody i Spółka – Lody mleczna borówka z sosem borówkowym
  • Drewniane cuda z Kasinki na produkt Zagórzańska galanteria drewniana z regionalnym wzornictwem
  • Orkiestra Dęta Echo Gór z Kasinki Małej w odniesieniu do inicjatywy Tradycja Górali Zagórzańskich dobrem wspólnym – promocja i pielęgnowanie wartości kultury zagórzańskiej
  • Pasieka u Piotra Woźniaka z Koniny otrzymała przedłużenie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny na produkt: miód wielokwiatowy z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny, a także wyróżnienie tym Znakiem na kolejne dwa słodkie produkty: miód mniszkowy z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny oraz miód ze spadzi liściastej z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny.

Wśród podmiotów, którym przedłużono prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny jest Centrum Edukacji i Rozwoju Emka z Kasinki Małej. Wyróżnieniem tym może się ona posługiwać w odniesieniu do usługi Pośrednictwa sprzedaży produktów lokalnych „Punkt
sprzedaży produktu lokalnego i Zagórzańska księgarenka”. Z przyczyn obiektywnych przedstawiciele eMKi nie mogli osobiście odebrać wyróżnienia. Odbiorą go w innym terminie.

Nie mogło być lepszej okazji, niż święto zagórzańskiej marki lokalnej, do uhonorowania osób i instytucji z Ziemi Zagórzańskiej działających w zakresie turystyki. Minister, Andrzej Gut Mostowy, na wniosek zagórzańskich samorządowców, przyznał odznakę „Za Zasługi dla Turystyki” tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do popularyzacji turystyki na tym terenie. W piątkowe popołudnie takie wyróżnienie odebrali:
- Maria Grzęda – Kierownik Bazy Lubogoszcz w Kasince Małej
- Jadwiga Zapała – Kustosz Orkanówki, Muzeum Biograficznego Władysława Orkana w Porębie Wielkiej
- ks. Jan Zając – wieloletni kapelan Ośrodka Rekolekcyjno – Rekreacyjnego na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej
- Czesław Szynalik – inicjator turystycznej marki Odkryj Beskid Wyspowy
- Marek Panek – przewodnik beskidzki, przewodniczący Kapituły Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny
- Gorczański Park Narodowy, w imieniu którego odznaczenie przyjął Dyrektor, dr inż. Janusz Tomasiewicz.

Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Dętej Echo Gór z Kasinki Małej, laureata tegorocznego konkursu na uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny w kategorii „Inicjatywa”.

Oprawę gali stanowiła prezentacja produktów lokalnych - swoisty przegląd potencjału regionu. Zagórzańskie Dziedziny reprezentowały:
- miody i produkty pszczele z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny
- gorczańskie sery z gospodarstwa Moniki Kubik z Mszany Górnej
- drzewiane łobrozki Józefy Potaczek z Łostówki
- przetwory Śwarnych Babek z Koła Gospodyń Wiejskich z Łętowego, Paradnych Gosposi z Koła Gospodyń z Kasinki Małej oraz Anny Kowalczyk z Lubomierza
- regionalne pamiątki – Drewniane cuda z Kasinki
- rękodzieło Stanisławy Blecharczyk z Raby Niżnej, Justyny Babuśki i Anety Węglarz z Łętowego oraz sióstr Marii Knapczyk i Urszuli Kołodziej z Łostówki
-  elementy strojów regionalnych wykonanych przez Rafała Nowaka, kuśnierza z Kasiny Wielkiej oraz firmę Hafthan z Koniny
- pamiątki ze Śnieżnicy.

Wisienką na tym zagórzańskim torcie produktów lokalnych był tomik poezji „Ciyń Bulandy” autorstwa Wojciecha Kusiaka, wicedyrektora Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju, z ogromną swadą prowadzącego uroczystość. Warto tutaj  podkreślić, że dochód ze sprzedaży tego tomiku zasila Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlom z Olszówki, które oprócz popularyzacji kultury ludowej Zagórzan dba również o utrwalenie dziedzinnych działań na filmie i fotografii, przygotowali dla nas dwa reportaże podsumowujące nasze gale. Dla nas to sentymentalna podróż, mnóstwo wzruszeń i wspaniałe wspomnienia, a przede wszystkim okazja do zatrzymania się i krótkiej celebracji dokonań, na którą w nawale spraw i obowiązków codziennych brakuje nam czasu – informują skupieni wokół Zagórzańskich Dziedzin partnerzy i kreatorzy.

Zachęcamy Was do obejrzenia dokumentacji z:

- I Gali Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny - TUTAJ

- II Gali Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny - TUTAJ

Sami zobaczcie, jakie to dziedzinnie pięknie! Ubiegłoroczne wydarzenie przeżywaliśmy w pocovidowej rzeczywistości, w cieniu rozpoczętej niedawno wojny w Ukrainie; podczas tegorocznej gali użyliśmy nieco więcej splendoru i świętowaliśmy bardziej uroczyście, w otoczeniu naszych przyjaciół.

Nasze wydarzenie organizacyjnie wsparło Województwo Małopolskie, Partner Gali oraz Fundacja Inicjatywa.

To dla nas niezwykle ważne, że markowe działania zauważają i wspierają takie instytucje. Dziękujemy za to z głębi naszych zagórzańskich serc.

 

Magda Polańska


fot. UM 


Podobne artykuły

pon, 10 cze 2024, 10:00:40

UWAGA - UTRUDNIENIA W URZĘDZIE

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zaplanowanym remontem i budową windy w Urzędzie Miasta w najbliższym czasie pojawią się utrudnienia, które ograniczą dostępność do wybranych wydziałów na terenie budynku.

 

 

pon, 27 maj 2024, 09:34:49

UWAGA! ZMIANY W GODZINACH PRACY URZĘDU MIASTA – OD 1 CZERWCA

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że Urząd Miasta Mszana Dolna od 1 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku Urząd Miasta będzie czynny w godz. 7:00 do godz. 15:00.

pią, 14 cze 2024, 16:07:02

III ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Sasal zwołuje III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 czerwca (czwartek) o godz. 13:00 na sali narad w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

 

pon, 20 maj 2024, 16:54:14

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY - MIASTA MSZANA DOLNA ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2023”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

sob, 15 cze 2024, 07:10:32

PARAFIA ZAPRASZA NA ''SPOTKANIE RODZIN PRZY MIŁOSIERDZIU''

W niedzielę, 16 czerwca Parafia pw. Miłosierdzia Bożego zaprasza na „Spotkanie Rodzin przy Miłosierdziu”. Tuz po mszy św. o godz. 10:30 zaplanowane są atrakcje, które zajmą cały parking.  W programie: występy grup parafialnych,  darmowe atrakcje dla dzieci, konkursy z nagrodami, zaplecze gastronomiczne.

czw, 11 kwi 2024, 11:53:27

W GÓRY, W GÓRY! JUBILEUSZOWY, XX SEZON „SPOTKAŃ W GÓRACH” - ĆWILIN W NIEDZIELĘ!

Koło Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej zaprasza na otwarcie  dwudziestego sezonu „Spotkań w górach” na górze Wsołowej, w niedzielę 21 kwietnia. Wsołowa z najpiękniejszą panoramą na Mszanę Dolną otwiera nasz tegoroczny jubileuszowy cykl, będzie to pierwszy szczyt na liście z sześciu do zdobycia.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-04/zagorzanskie-dziedziny-lacza.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-05-04/zagorzanskie-dziedziny-lacza.html