Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

LXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Mszana Dolna, dnia 2023-03-15

OG.0002.5.2023


Z A W I A D O M I E N I E


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40)

z w o ł u j ę

LXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 20 marca 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 14:00.

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek obrad LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
1.    Otwarcie LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołów nr LX i LXI z Sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3.    Wystąpienia zaproszonych Gości.
4.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
5.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
6.    Wnioski w sprawach bieżących.
7.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2023-2034.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień dla Miasta Mszana Dolna na rok 2023.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie w zmiany Uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/493/2023 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2023 roku”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zbycia części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 10078/6)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 4703/20)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 9979/17)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
19.    Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
20.    Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
21.    Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
22.    Wolne wnioski i oświadczenia.
23.    Zamknięcie obrad LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Janusz Matoga


Podobne artykuły

śro, 15 mar 2023, 15:46:04

PRACE BUDOWLANE NA UL. LEŚNEJ

Informujemy, że od 16 marca (czwartek) ul. Leśna na odcinku od cmentarza w górę do skrzyżowania będzie nieprzejezdna przez ok. 2 tygodnie w związku z kontynuacją robót budowlanych. Uprzejmie prosimy o korzystanie z objazdu ul. Smrekową. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość.

pon, 20 mar 2023, 11:44:38

JAŚKA Z GORCÓW MALARSTWO NA SZKLE

O tym, jak wszechstronnie utalentowanym i pełnym pasji człowiekiem był Jan Fudala mogliśmy przekonać się 17 marca. W to piątkowe popołudnie w murach Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej zebrało się grono osób chętnych, by poznać jego twórczość.

śro, 15 mar 2023, 10:38:59

ZAGÓRZAŃSKI JARMARK WIELKANOCNY – 26 MARCA 2023

Zgodnie z nową, zagórzańską, tradycją - na dwa tygodnie przed świętami, tym razem Wielkanocnymi – na plac targowy w Mszanie Dolnej zapraszamy rękodzielników, artystów, twórców, producentów żywności z naszego regionu.

czw, 16 mar 2023, 15:53:52

SPOTKANIE BURMISTRZ MIASTA Z MIESZKAŃCAMI – ZADAJ PYTANIE

W mediach społecznościowych Burmistrz Miasta Anna Pękała zaproponowała kolejne spotkanie online z Mieszkańcami Miasta. Pytania w sprawach ważnych dla Miasta i Mieszkańców można zadawać wyłącznie pod oryginalnym postem w terminie do środy, 22 marca do godziny 20:00.

czw, 16 mar 2023, 13:10:45

OGŁOSZENIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów i kosiarki bijakowej.  Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej ul. Krakowska 27 K,  SUW Raba.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-03-15/lxii-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2023-03-15/lxii-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html